Justitiedepartementet

Ask och Billström till ministerråd

Pressmeddelande   •   Jun 08, 2011 14:40 CEST

Torsdag till fredag den 9-10 juni träffas EU:s ministerråd för de rättsliga och inrikes frågorna (RIF) i Luxemburg. Justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström representerar Sverige vid mötet.

Vid mötet kommer justitieministern bland annat delta i diskussioner om ett direktiv om en europeisk utredningsorder. Tanken är att en överenskommelse ska nås om de första 18 artiklarna i direktivet:

-Direktivet om en europeisk utredningsorder kommer att skapa bättre förutsättningar för åklagare och domare i EU att samarbeta under brottsutredningar och rättegångar, säger justitieminister Beatrice Ask.

Andra frågor som ska diskuteras är ett förstärkt arbete inom EU med att tillvarata brottsoffers rättigheter.
Arbetet med brottsoffers rättigheter lyftes fram under det svenska ordförandeskapet och är en del av Stockholmsprogrammet.


Kontakt:
Anna Erhardt
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-942 99 85