Justitiedepartementet

Ask och Billström till ministerråd i Luxemburg

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2009 15:49 CEST

Justitieminister Beatrice Ask och migrationsminister Tobias Billström deltar i rådet för rättsliga och inrikes frågor den 6 april i Luxemburg.

Kommissionen kommer presentera sina förslag till revidering av rambeslutet om bekämpande av människohandel och rambeslutet om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi.

- Vi kommer som ordförande i EU prioritera förhandlingarna om dessa båda rambeslut och det är därför positivt att Kommissionen i god tid lagt fram förslagen, säger justitieminister Beatrice Ask.

Rådet väntas även anta ett rambeslut om förebyggande och lösning av jurisdiktionskonflikter i straffrättsliga förfaranden. Sverige är medförslagsställare.

- Det är angeläget att undvika att en person åtalas för samma sak i mer än en stat. Förslaget minskar den risken. Utformningen av förslaget innebär att samarbetet blir så enkelt och effektivt som möjligt. Sverige har i förhandlingarna bevakat att vi även fortsättningsvis kan tillämpa nationell myndighetsstruktur samt strävat efter att Eurojust får den rådgivande roll som förslaget innebär, säger justitieminister Beatrice Ask.

Rådet ska också diskutera förslaget till ett direktiv om ett enda ansökningsförfarande för tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta i en medlemsstat samt om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som lagligen vistas och arbetar i en medlemsstat.

- Det är viktigt att EU fortsätter arbetet för att öppna fler vägar för laglig migration till unionen och att vi då också fastställer vilka rättigheter den som kommer för att arbeta i unionen ska ha. Detta förslag förenklar för den som vill komma och arbeta i EU, vilket är bra, säger migrationsminister Tobias Billström.

Därutöver väntas frågan om vidarebosättning av f.d. fångar från Guantanamo åter komma upp.Kontakt:
Martin Valfridsson
Pressekreterare hos Beatrice Ask
08-405 47 22
070-274 10 22

Markus Friberg
Pressekreterare hos Tobias Billström
08-405 57 96
0702-61 30 84