Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA

Aspegrens stipendium till teknikhistoriker

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 08:51 CEST

Professorn och författaren Arne Kaijser, vid KTH, har fått ett stipendium på 100 000 kronor från Stiftelsen John och Margaretha Aspegrens minne, som förvaltas av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Arne Kaijser får stipendiet för sina insatser när det gäller att öka förståelsen för teknikhistoria.


John och Margaretha Aspegrens stipendium delas ut för första gången och ska uppmuntra förståelsen mellan ingenjörsvetenskap och humaniora. Stipendiet kommer att delas ut vartannat år, växelvis till en ingenjör/naturvetare och till en humanist.

Juryns motivering lyder ”Arne Kaijser tilldelas John och Margaretha Aspegrens stipendium för hans stora insatser för att öka förståelsen för teknikhistorien, för hans ovanliga förmåga att med inlevelse och kritisk hållning levandegöra infrastrukturens fundamentala betydelse som drivkraft i samhällsutvecklingen och för det pedagogiska sätt varpå han har förmedlat sin kunskap i böcker, artiklar och debattinlägg”.

Priset delas ut vid IVAs Akademisammankomst. Stiftelsens styrelse består av Sture Allén, tidigare ständig sekreterare i Svenska Akademien, Dan Brändström, Riksbankens Jubileumsfond, Harry Frank, teknologie doktor och Sverker Sörlin, SISTER.

Om John och Margareta Aspegren:
John Aspegren kom att tillbringa mycket tid på IVA efter sin pensionering. Det var John och Margaretha Aspegrens önskan att skapa en stiftelse för att ”medverka till en bättre förståelse mellan ingenjörsvetenskap och humaniora” med Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, som förvaltare.


John och Margaretha Aspegren gifte sig 1945. John vigde, liksom sin far och bror, sitt liv åt Alfa Laval (tidigare AB Separator) där han började som praktikant. Efter civilingenjörexamen i kemiteknik, på KTH, började John Aspegren 1930 i AB Separator. Han kom att ägna sig mycket åt applikationsutveckling och blev 1948 chef för en nyinrättad forsknings- och utvecklingsavdelning.

År 1968 omorganiserades företaget och bytte då namn till Alfa-Laval. Samtidigt inrättades en central forsknings- och utvecklingsenhet, den så kallade T-staben. Här blev John Aspegren chef 1970. Han ansågs ha ”näsa för vad som låg i tiden” hade ett diplomatiskt sätt, stort kunnande och goda kontakter med koncernledningen. Dessa egenskaper bidrog till att han kunde skapa arbetsro för uppfinnare och utvecklare.

Det var efter företagets namnbyte som John Aspegren blev känd som Mr Alfa laval. Efter sin pensionering ägnade han sig åt att skriva ner Alfa-Lavals historia. Vid 75-årsdagen hyllades han av företaget genom få en separatorserie uppkallad efter sig. Dessutom invigdes ett speciellt John Aspegren-bibliotek.För ytterligare information:
Birgitta Björkskär, pressansvarig, IVA
Tel: 08-791 30 41, 070-747 58 68, bb@iva.se

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges industriella kompetens och konkurrenskraft. Se även www.iva.se