Bee Urban

Aspholmen Fastigheter får 30 000 hyresgäster till Kopparlunden, Västerås

Pressmeddelande   •   Jul 09, 2013 17:22 CEST

Aspholmen Fastigheter får 30 000 hyresgäster till  Kopparlunden, Västerås

Tisdag den 9 juli slår den nya kontorsbyggnaden upp sina dörrar under ledning av Aspholmen fastigheter i Västerås i samarbete med Bee Urban. Och det är inte vilka hyresgäster som helst vi pratar om, utan det är livs levande honungskonsulter som ska flytta in i de anrika kvarteren. Förutom honungsproduktion ska de hjälpa till att pollinera sitt närområde för att främja biologisk mångfald.

Honungsbin är hotade runt om i hela världen, och man talar om en global pollineringskris! Olika anledningar som exempelvis jordbruksgifter, parasiter och sjukdomar är några av anledningen. Då var tredje tugga du äter är beroende av pollinering av bin så blir det lätt att säga att de indirekt styr vad vi människor äter. Utan bin skulle vi knappt ha några frukt –eller grönsaker, och få en global skörbjuggsepedemi inom fyra år.

Aspholmen, som är miljödiplomerade Green buildning Partners, är kända för sitt miljöengagemang. Tidigare i år knep de Guldstänks miljöpris 2012 under Guldstänksgalan i Västerås, en fest med prisutdelning för alla företagare i stan. Att stödja honungsbina är ytterligare led i Aspholmens miljöarbete.

”Här hos Aspholmen vill vi bidra till att upplysa om binas situation och hur det påverkar oss människor och våra konsumentval. Deras pollinering i sin tur gynnar ju floran och den biologiska mångfalden här runt Kopparlunden, vilken är oerhört viktigt då vi även i Sverige årligen blir av med växter på grund av brist på pollinerande insekter. På detta sätt kan vi vara med och stödja och bevara de växter vi har, för ett fortsatt grönskande Västerås”, säger Karl Ternemo, fastighetschef, Aspholmen.

Kontakt Aspholmen:

Karl Ternemo

Mobil:070-275 66 10

E-post: karl.ternemo@aspholmenfastigheter.se

Kontakt Bee Urban:

Karolina Lisslö

Mobil: 073-897 00 14

E-post: karolina@beeurban.se


Bee Urban har som första företaget i Sverige, kanske i hela världen, tagit på sig rollen att bidra till ökat antal bin genom att erbjuda företag en helt ny CSR-profil med hjälp av bikupor i stadsmiljö. Vi hjälper företag att säkerställa en av de ekosystemtjänster som deras egen företagsidé vilar på. Oavsett om  CSR-arbetet vill lägga fokus på matproduktion, CO2-neutralisering eller biologisk mångfald så är Bee Urban ett nytänkande och relevant inslag för en hållbar miljöpolicy!