Aspiro AB (publ)

Aspiro AB (publ): Bokslutskommuniké 2009

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 08:55 CET

Kraftig tillväxt i Mobile TV och Music

- Nettoomsättningen för helåret uppgick till 441,4 MSEK (425,6 MSEK).
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 108,0 MSEK (113,7 MSEK).
Inom Mobile TV ökade omsättningen under fjärde kvartalet med 87 procent jämfört
med föregående år. Inom Music ökade omsättningen under fjärde kvartalet med 51
procent jämfört med föregående år.
- EBITDA för helåret uppgick till 0,03 MSEK (30,2 MSEK). EBITDA för fjärde
kvartalet uppgick till -8,4 MSEK (5,4 MSEK). Under fjärde kvartalet uppgick
engångskostnader i samband med effektivisering och marknadsanpassningar till
cirka 7 MSEK (0 MSEK).
- Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -13,7 MSEK (-206,4 MSEK).
Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -13,5 MSEK (-216,1
MSEK).
- Nytt intentionsavtal signerades med en nyckelkund i Europa. Avtalet beräknas
tillföra Mobile TV en nettoomsättning på över 50 MSEK under två och ett halvt
år.
- Aspiros musikstreamingtjänst färdigställdes och lanseras nu i Norge.
- Nya avtal tecknades inom Mobile Solutions med finska mediehuset Sanoma och
mobiltjänsteleverantören mBlox. Norska bolaget Apparat AS förvärvades.
- Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2009.
- Aspiro fortsätter fokusera på tillväxt inom Mobile-TV och Music samt Mobile
Solutions och dessa satsningar utökas framöver. Inom Mobile Entertainment och
Mobile Search är marknadsutvecklingen negativ, vilket förväntas påverka den
totala tillväxten och resultatutvecklingen. Aspiro utvärderar möjliga
strukturförändringar inom Mobile Entertainment.

"Under fjärde kvartalet fokuserade Aspiro på uppbyggnad inför lansering av vår
nya musikstreaming-tjänst samt utökad mobil-tv kapacitet. Mobile TV och Music
växte för helåret med 74 procent från 2008 till 2009. Efterfrågan från
konsumenterna gör att tillväxtpotentialen för digital musik och mobil-tv är
större än någonsin", säger Gunnar Sellæg, VD i Aspiro.

Nyckeltal        Okt-Dec 2009 (2008)
Nettoomsättning MSEK    108,0 (113,7)
EBITDA, MSEK    -8,4 (5,4)
Resultat efter skatt, MSEK      -13,5 (-216,1)
Resultat per aktie, SEK -0,07 (-1,13)
Likvida medel vid periodens slut, MSEK  57,9 (92,4)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet,
MSEK    -6,2 (7,9)

Nyckeltal Jan-Dec 2009 (2008)
Nettoomsättning MSEK    441,4 (425,6)
EBITDA, MSEK            0,03 (30,2)
Resultat efter skatt, MSEK              -13,7 (-206,4)
Resultat per aktie, SEK -0,07 (-1,08)
Likvida medel vid periodens slut, MSEK  57,9 (92,4)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet,
MSEK    9,5 (26,3)

Informationen är sådan som Aspiro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om
börs- och clearingverksamhet och eller lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades till offentliggörande den 19 februari 2010
klockan 8.30.

För mer information, vänligen kontakta:

Kristin Breivik Eldnes
IR- och informationschef
Tel: +47 908 07 389
e-post: kristin.eldnes@aspiro.com

Gunnar Sellæg
VD
Tel: +47 901 81 528
e-post: gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro är marknadsledare inom mobil underhållning i norra Europa. Med Aspiros
tjänster kan användarna bland annat titta på TV, lyssna på musik och spela spel
i mobiltelefonen. Aspiros dotterbolag Rubberduck har en världsledande lösning
för mobil-TV. Aspiro är också en av Nordens ledande aktörer inom mobil
marknadsföring och mobila lösningar. Tjänsterna levereras till företag som
Telenor, TeliaSonera, Tele2, 3, NRK och BBC. Bolaget grundades 1998 och är ett
smallcapbolag noterat på Nasdaq OMX Nordiska Börs i Stockholm. Aspiro har cirka
140 medarbetare och omsatte 2009 441 MSEK. Huvudkontoret ligger i Sverige och
lokala kontor finns i Norge, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och
USA.