Aspiro AB (publ)

Aspiro AB (publ): Regnskap 4. kvartal

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 08:52 CET

Kraftig vekst i Mobil-TV og Musikk

- Nettoomsettingen for helåret utgjorde 441,4 MSEK (425,6 MSEK). Nettoomsettingen for fjerde kvartal utgjorde 108,0 MSEK (113,7 MSEK). Innenfor Mobile TV økte omsettingen i fjerde kvartal med 87 prosent sammenlignet med fjoråret. Innen Music økte omsettingen i fjerde kvartal med 51 prosent sammenlignet med fjoråret.
- EBITDA for 2009 ble 0,03 MSEK (30,2 MSEK). EBITDA for fjerde kvartal ble -8,4 MSEK (5,4 MSEK). I fjerde kvartal hadde Aspiro engangskostnader i forbindelse med effektivisering og markedstilpasninger tilsvarende cirka 7 MSEK (0 MSEK).
- Resultatet etter skatt for 2009 ble -13,7 MSEK (-206,4 MSEK). Resultatet etter skatt for fjerde kvartal ble -13,5 MSEK (-216,1 MSEK).
- Ny intensjonsavtale ble signert med nøkkelkunde i Europa. Avtalen er ventet å tilføre Mobile TV en nettoomsetting på over 50 MSEK over en periode på to og et halvt år.
- Aspiro ferdigstilte sin musikkstreamingtjeneste, som nå lanseres i Norge.
- Nye avtaler ble signert i Mobile Solutions med det finske mediehuset Sanoma og mobiltjenesteleverandøren mBlox. Det norske selskapet Apparat AS ble kjøpt opp.
- Styret har vedtatt å foreslå generalforsamlingen at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2009.
- Aspiro fortsetter å fokusere på vekst innenfor Mobile-TV og Music samt Mobile Solutions og disse satsningene økes. Innenfor Mobile Entertainment og Mobile Search er markedsutviklingen negativ, noe som forventes å påvirke total vekst og resultatutvikling. Aspiro evaluerer mulige strukturforandringer innenfor Mobile Entertainment.

”I fjerde kvartal fokuserte Aspiro på å bygge opp for lansering av vår nye musikkstreamingtjeneste samt økt mobil-tv kapasitet. I Mobile TV og Music ser vi 74 proent vekst fra 2008 til 2009. Etterspørselen fra konsumentene gjør at vekstpotensialet for digital musikk og mobil-TV er større enn noen gang”, sier Gunnar Sellæg, administrerende direktør i Aspiro.

Nøkkeltall Okt-Des 2009 (2008)
Nettoomsetting MSEK 108,0 (113,7)
EBITDA, MSEK -8,4 (5,4)
Resultat etter skatt, MSEK -13,5 (-216,1)
Resultat per aksje, SEK -0,07 (-1,13)
Likvida medel vid periodens slut, MSEK 57,9 (92,4)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, MSEK -6,2 (7,9)

Nøkkeltall Jan-Des 2009 (2008)
Nettoomsetting MSEK 441,4 (425,6)
EBITDA, MSEK 0,03 (30,2)
Resultat etter skatt, MSEK -13,7 (-206,4)
Resultat per aksje, SEK -0,07 (-1,08)
Likvida medel vid periodens slut, MSEK 57,9 (92,4)
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapitalet, MSEK 9,5 (26,3)

Informasjonen er av en slik karakter som Aspiro AB (publ) skal offentliggjøre i henhold til svensk lov om verdipapirmarkedet og eller lov om handel med finansielle instrument. Informasjonen ble offentliggjort den 19. februar 2010 klokken 8.30.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Kristin Breivik Eldnes
IR- og informasjonssjef
Tlf: +47 908 07 389
e-post: kristin.eldnes@aspiro.com

Gunnar Sellæg
Administrerende direktør
Tlf: +47 901 81 528
e-post: gunnar.selleg@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro er markedsleder innenfor mobil underholdning i Nord-Europa. Med Aspiros tjenester kan forbrukerne blant annet se på TV, lytte til musikk og spille spill på mobiltelefonen. Aspiros datterselskap Rubberduck har en verdensledende løsning for mobil-TV. Aspiro er også en av Nordens ledende aktører innenfor mobil markedsføring og mobilløsninger til bedriftsmarkedet. Tjenestene leveres til selskap som Telenor, TeliaSonera, Tele2, 3, NRK og BBC. Aspiro ble grunnlagt i 1998 og er et smallcapselskap notert på Nasdaq OMX Nordiske Børs i Stockholm. I 2009 omsatte selskapet for 441 MSEK. All operativ virksomhet ledes fra Oslo hvor de fleste av selskapets toppledere og mer enn halvparten av de totalt 140 medarbeiderne er lokalisert. Aspiro har kontorer i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Estland, Latvia, Litauen og USA.

For mer informasjon, besøk gjerne www.aspiro.com.