Aspiro AB (publ)

Aspiro förvärvar Cellus - Kallelse till extra bolagsstämma

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2004 15:07 CEST

* Aspiros styrelse har idag ingått en överenskommelse om att förvärva mobiltjänsteföretaget Cellus som har verksamhet i Sverige, Norge, Spanien och Storbritannien.
* Under 2003 redovisade Cellus en nettoomsättning om 128,3 MSEK och ett rörelseresultat om 13,0 MSEK.
* Genom förvärvet får Aspiro en ledande position på den skandinaviska marknaden för mobila underhållningstjänster samt uppnår förbättrade möjligheter för fortsatt expansion.
* Köpeskillingen uppgår till 125,8 MSEK och utgörs av ett kontant vederlag om 61,3 MSEK och 28 675 000 nyemitterade aktier i Aspiro.
* Aspiro kommer att finansiera det kontanta vederlaget genom en företrädesemission om 80,3 MSEK. Emissionen är till 100 procent garanterad.
* Förvärvet och företrädesemissionen är villkorade av att en extra bolagsstämma i Aspiro godkänner styrelsens beslut.
* Förvärvet beräknas slutföras under juli 2004.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Läs hela pressmeddelande på bolagets hemsida: http://www.aspiro.com/templates/Product____3039.asp#

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Lenander, Arbetande styrelsordförande Aspiro
tel: 0708-21 80 01 eller e-post: johan.lenander@aspiro.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Om Cellus
Cellus är en leverantör av mobila underhållningsapplikationer och tjänster. Cellus bedriver verksamhet i Sverige och Norge där bolaget har en ledande position på marknaden samt i Spanien och Storbritannien där bolaget har en stark position.

Bolagets försäljningsverksamhet sker genom samtliga distributionskanaler (tidningar, TV, radio, web- och wap-portaler) gentemot slutkund och är indelat i de tre affärsområdena Advertising, Media Partners och Own Channels. Advertising består huvudsakligen av annonsering i tryckt media för att sälja Cellus tjänster. Inom Media Partners samarbetar Cellus med partners/kunder för att utveckla och utarbeta marknadsplatser, koncept och annonser för mobila tjänster som genererar intäkter till både partners och Cellus. Own Channels är Cellus direkta försäljningskanal till slutkund via Internet. Genom Own Channels kan Cellus använda sig av dess omfattande kunddatabas till att marknadsföra sina tjänster. Cellus har en mycket stark kundlista och har bland annat genomfört flera lyckade samarbeten med bland andra McDonald's, Passagen, Lunarstorm, Everyday, SF Bio, TV 3 samt norska Radio P4.

Cellus grundades i Norge i februari 2000. Bolaget har idag 33 anställda, varav 22 återfinns i Norge där även all produkt- och teknikutveckling sker.

Om Aspiro
Aspiro erbjuder relationsskapande underhållningstjänster till unga mobilanvändare med intresse för vänner, musik och spel. Exempel på tjänster är Lifestylers och Dating Game, som är mobila rollspel där användarna skapar sin egen profil, går på virtuella träffar och skickar meddelanden till andra spelare, Chat, där användarna "chattar" med varandra via mobiltelefon eller Internet. I Aspiros produktportfölj ingår också ett stort urval av nedladdningsbara spel, bilder och ringtoner. Aspiro marknadsför såväl egentillverkade produkter som produkter och innehåll levererade av externa producenter.

Aspiro är idag en väletablerad leverantör av mobila produkter i Europa och USA. Bolagets produkter erbjuds dels via mobiloperatörer och portaler, dels direkt till slutkund via egna mobilportaler samt annonser i tryckt media. Aspiro har idag etablerade affärsrelationer med 43 större operatörer och portaler. Via den egna mobilportalen Mobilehits har Bolaget direktkontakt med cirka en miljon medlemmar. Sedan mars 2004 ingår Emode, som huvudsakligen säljer mobila tjänster direkt till slutkund via annonser i tidningar, i koncernen.

Aspiro grundades 1998 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 2001. Företaget har idag 35 anställda som arbetar på kontor i Sverige, Norge, Luxemburg och Spanien.