Aspiro AB (publ)

Aspiro slutför förvärv av Cellus

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 13:49 CEST

Aspiro meddelar idag att bolaget har slutfört förvärvet av Cellus. Förvärvsköpeskillingen uppgår till totalt 125,8 MSEK, varav 61,3 MSEK erläggs i form av kontant betalning till Cellus aktieägare och 64,5 MSEK utgörs av 28 675 000 nyemitterade aktier i Aspiro.

Förvärvet av Cellus var bland annat villkorat av företrädesemissionens genomförande. Den 9 juli 2004 meddelade Aspiro att företrädesemissionen om 80,3 MSEK fulltecknats. Samtliga villkor för förvärvets genomförande har därmed uppfyllts. Cellus aktieägare har idag erhållit 80 procent av det kontanta vederlaget. Resterande del kommer att erläggas dels vid tidpunkten då Aspiro offentliggör kvartalsrapporten för tredje kvartalet 2004 (10 procent), dels efter att Aspiros räkenskaper för 2004 reviderats (10 procent).

Efter genomförd företrädesemission och den riktade emissionen till Cellus aktieägare kommer det totala antalet aktier i Aspiro att uppgå till 108 961 958 aktier. Cellus aktieägare kommer efter genomförd transaktion att äga cirka 26,3 procent av kapital och röster i Aspiro.

I samband med slutförandet av förvärvet, tillträder Erik Hansen som ny VD för Aspiro, såsom tidigare meddelats.

För mer information:
Johan Lenander, Arbetande styrelseordförande, Aspiro AB, tel: 0708-21 80 01, e-post: johan.lenander@aspiro.com
Erik Hansen, VD, Aspiro AB, tel: +47 913 533 37, e-post: erik.hansen@aspiro.com

Om Aspiro
Aspiro är en leverantör av mobila underhållningstjänster. Aspiro bedriver verksamhet i Europa, där bolaget har en marknadsledande position i Skandinavien, samt i Nordamerika.

Aspiro erbjuder en bred portfölj av mobila tjänster, såsom nedladdningsbara produkter (t.ex. ringsignaler, spel, textmeddelande, foto- & bildtjänster), upplysnings- och röstningsprodukter (t.ex. trafikupplysning, nummerupplysning, TV-omröstningstjänster) samt kommunikationsprodukter (t.ex. interaktiva spel, chat och dating).

Aspiros försäljning sker genom samtliga etablerade distributionskanaler för mobiltjänster mot slutkund (tidningar, TV, radio, web- och wap-portaler) och är indelat i de tre affärsområdena Publishing, Media Partners och Own Channels. Publishing består huvudsakligen av annonsering i tryckt media för att sälja Aspiros tjänster. Annonserna publiceras regelbundet i ett 80-tal tidningar varje vecka och beräknas nå 10 millioner läsare. Inom Media Partners samarbetar Aspiro med partners/kunder, exempelvis operatörer, för att utveckla och utarbeta marknadsplatser, koncept och annonser för mobila tjänster som genererar intäkter till både partners och Aspiro. Aspiro har idag etablerade affärsrelationer med 34 större operatörer och portaler och har bland annat genomfört flera lyckade samarbeten med Dagbladet, Passagen, Lunarstorm, Everyday, SF Bio, TV 3, MTG Radio samt norska Radio P4. Own Channels bedriver försäljning via web- och wapsajterna mobilehits.se samt cellus.no där bolaget har en exklusiv medlemsdatabas på 700 000 personer.

Aspiro grundades 1998 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista sedan 2001. Aspiro har kontor i Sverige, Norge, England, Luxemburg och Spanien.