KanEnergi Sweden AB

Asplan Viak stärker energikompetensen - köper KanEnergi

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2010 11:00 CEST

Asplan Viak AS har köpt KanEnergi med bolag i Sverige och Norge. KanEnergi är ett av Skandinaviens främsta konsultbolag för miljömässiga och lönsamma energilösningar med experter inom förnybar energi, sol och bioenergi, energi i byggnader, industri och transport. - För oss innebär uppköpet en betydande förstärkning av vår spetskompetens på energi, och stora möjligheter för synergier mellan våra övriga tjänsteområden, säger Øyvind Mork, Administrativ Direktör i Asplan Viak

Miljöeffektiv samhällsutveckling ställer stora krav på myndigheter och näringsliv i och med att olika projekt och åtgärder ofta griper in i varandra inom flera sektorer och fackområden samtidigt, säger Øyvind Mork. – Asplan Viak kan som ledande planeringsmiljö nu ännu bättre säkra projektutveckling av breda komplexa utmaningar, speciellt i en tidig projektfas. Det är i denna fas man kan ta de riktiga besluten som ger störst effekt på längre sikt, understryker Mork. Asplan Viak har med sina drygt 600 anställda sedan tidigare en betydande kompetens inom planering och analys, arkitektur och landskap, bygg, installationer, transport och miljö. Nu blir också energi ett betydande satsningsområde för bolaget.

KanEnergi har över 30 anställda jämt fördelat mellan Sverige och Norge. Bolaget arbetar på en marknad med betydlig tillväxt och räknar med en nästan fördubbling av antalet anställda inom de närmsta 2-3 åren. – Att marknaden allt mer efterfrågar rådgivningstjänster inom energiområdet är en av de viktigaste orsakerna till att vi nu säljer, och blir en del av ett stort och ledande planeringsmiljö, säger Mats Johansson, VD för KanEnergi i Sverige.

Den norska delen av KanEnergi går från 1 november in som en egen enhet i Asplan Viak. Det svenska bolaget fortsätter som eget bolag med samma namn.

För mer information:

Øyvind Mork, Adm.dir., Asplan Viak:+47 67 52 52 00, www.asplanviak.no

Mats Johansson, VD, KanEnergi Sweden AB: Tlf.: +46 709 7813 89

KanEnergi är ett nordiskt konsultföretag som hjälper industrier, fastighets- och byggbolag, energibolag och offentlig verksamhet med smarta energilösningar och bättre energiaffärer.