ASPO Sverige

ASPO Sverige efterlyser svar på några frågor!

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2009 21:34 CEST

I februari ställde ASPO Sverige ett antal frågor till berörda myndigheter, departement och organisationer i landet angående International Energy Agency's rapport World Energy Outlook 2008.
Då vi inte har fått några svar undrar vi vad som kan vara problemet.
Har ingen läst rapporten? eller har ingen förstått innehållet?

I så fall blir vi riktigt oroliga, då vi inom bara några år kommer att se kraftiga svängningar i oljepriset, som sprider sig i den övriga ekonomin.
Enligt ASPO Sverige är själva essensen i WEO 2008 att prognosen nu talar om en sjunkande oljeutbud på runt 6,7 % årligen förutsatt att investeringar genomförs i befintliga oljefält. Om dessa investeringar läggs på is, vilket vi ser händer under dagens finanskris, förutspås fallet i oljeutvinning istället bli ca 9 %! Vi undrar fortfarande hur berörda myndigheter tror ekonomin kommer att påverkas då världen går från ca 2 % ökat oljeutbud till en minskning med 6,7 % är en synnerligen relevant fråga! Flera tidigare studier av sambandet mellan oljekonsumtion och ekonomisk tillväxt globalt visar på ett mycket intimt förhållande. Då Sveriges ekonomi är mer globaliserad än någonsin tidigare, hur går det då med våra pensioner?

Hur klarar vi livsmedelsförsörjningen?

Vem har idag den övergripande bilden för effekter som Peak Oil kan föra med sig och om ingen har den är det hög tid att införskaffa den!

Med vänliga hälsningar

ASPO Sverige

Styrelsen genom Bengt Randers

www.asposverige.se

info@asposverige.se


The Association for the Study of Peak Oil and Gas