Universitets- och högskolerådet

Aspuddens skola får pris för digitalt samarbete med Belgien

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 13:42 CEST

Aspuddens skola tilldelas det svenska eTwinning-priset 2014 för det internationella samarbetsprojektet ”Young in Europe today”. Förutom äran får skolan en prissumma på 20 000 kronor. Universitets- och högskolerådets generaldirektör Ulf Melin delar ut priset till läraren Kristina Tranetoft och rektor Ulrika Forsström vid en ceremoni tisdag den 20 maj.

- Projektet har gett eleverna insyn i hur det är att vara ung i andra europeiska länder. För mig som lärare bidrog projektet till att min lust att undervisa ökade och att jag fick större kunskaper om IKT, säger Kristina Tranetoft.

Syftet med projektet, där Aspuddens skola har samarbetat med en skola i Belgien, har varit att ge eleverna i de två länderna en chans att kommunicera på engelska, och att öka deras kulturella kompetens och internationella förståelse. Med hjälp av olika digitala verktyg har de två skolorna producerat och delat material med varandra, och därigenom gjort engelskundervisningen mer kreativ och innovativ.

I motiveringen skriver juryn att "projektet har ett utforskande perspektiv som bygger på elevernas aktiva forskning, med hjälp av digitala verktyg, om det egna landet som resulterar i både skriftliga och muntliga presentationer. Projektet är väl integrerat i engelskundervisningen och förankrat i läroplanen".

- Eleverna har fått möjlighet att utveckla sin engelska i ett sammanhang där de inte kunnat ta till sitt modersmål. Det var det väldigt inspirerande att se hur ambitiösa de var och hur kul de tyckte det var att få använda engelskan "på riktigt", säger Kristina Tranetoft.

Välkommen att närvara vid prisceremonin

Medier är varmt välkomna att närvara vid onsdagens prisutdelning.

Dag och tid: tisdag den 20 maj, kl. 15.45
Plats: Aspuddens skola, Blommensbergsvägen 166, Hägersten

För mer information om projektet, kontakta:

Kristina Tranetoft, lärare och projektansvarig
Tfn: 070-522 84 74, e-post: kristina.tranetoft@stockholm.se

För mer information om eTwinning och prisutdelningen, kontakta:

Karin Kaikkonen, handläggare, Universitets- och högskolerådet
Tfn: 070-272 44 59, e-post: karin.kaikkonen@uhr.se

Om eTwinning och eTwinningpriset

eTwinning är en digital portal som kostnadsfritt erbjuder kontaktmöjligheter, ytor för digitala samarbetsprojekt, erfarenhetsgrupper och onlineutbildningar – exklusivt för lärare och skolledare i hela Europa. Idag är över 200 000 lärare anslutna genom etwinning.net.

Som ett led i arbetet med att stimulera och sprida information om eTwinning i Sverige delar Universitets- och högskolerådet årligen ut ett eller två eTwinningpris och eventuellt hedersomnämnanden.