Assa Abloy AB

ASSA ABLOY antar CoreStreets identifieringsteknologi

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 13:08 CEST

ASSA ABLOY har idag inlett ett samarbete med CoreStreet, en ledande tillverkare av verifiering- och autentiseringsteknologi.

CoreStreet, som har sin bas i Cambridge, Massachusetts kommer att samarbeta med ASSA ABLOY för att implementera CoreStreets Real Time Credential Technology (RTC) i ASSA ABLOYs elektromekaniska lås för validering. Den färdiga produkten kommer att bli världens första passersystem som tillhandahåller verifiering i realtid, i såväl sammankopplade som fristående miljöer. Produkterna kommer att baseras på koncernbolaget Timelox välrenommerade elektroniska plattform.

Produkterna kommer att tillverkas, licensieras och distribueras världen över genom bolagen i ASSA ABLOY. Låsen kan kontrolleras säkert utan en fysisk koppling så den nya produkten kommer att kunna tillämpas i allting från traditionella kontorsbyggnader till universitetsområden, flygplan och lastcontainrar.

CoreStreets Real Time Credential Technology (RTC) fungerar genom att sända små koder - i storleksordningen 20 bytes - så kallade "proofs" för att verifiera användarens identitet. Dessa "proofs" kan användas för att bestämma giltigheten hos ett digitalt certifikat eller för att bestämma individuella privilegier eller tillträdesrättigheter. CoreStreets produkter kan kraftigt minska kostnaderna för installation, infrastruktur och underhåll av säkerhetssystem genom att eliminera behovet för kostsamma säkerhetsprocedurer såsom kryptering, serverskydd eller säkra kommunikationslinjer. Detta möjliggör för sofistikerade kryptografiska tekniker som tidigare ansågs för långsamma och för dyra, att infogas i miljontals av apparater som man använder varje dag.

Ytterligare information lämnas av Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 070-698 85 72

ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, SE 107 23 Stockholm
Tel: +46 8 506 485 00
Fax: + 46 8 506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
www.assaabloy.com

ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.