Assa Abloy AB

ASSA ABLOY förvärvar Metget AB

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2003 12:05 CEST

ASSA ABLOY har tecknat en överenskommelse att förvärva Metget AB

Bolaget utvecklar, producerar och marknadsför transponders till passerkontrollkort
Omsättningen för den förvärvade verksamheten uppgick år 2002 till 73 MSEK
ASSA ABLOY har tecknat en överenskommelse att förvärva Metget AB. Förvärvet stärker ASSA ABLOY Identification Technology Groups kortverksamhet på den europeiska marknaden och kommer att ge betydande synergieffekter.

Metget är ett av de ledande bolagen inom den expanderande marknaden för produkter och lösningar som är baserade på teknik för identifiering via radiofrekvens (Radio Frequency Identification, RFID). Metget grundades 1995 och har haft en genomsnittlig tillväxt på 60% per år. Bolaget har 45 anställda och ligger i Ronneby, med kontor i Paris samt i Columbus, Ohio, USA.

Metgets produkter är tillverkade med en effektiv och automatiserad produktionsprocess. Flera olika transponderprodukter, chip, antenndesign och olika förpackningsalternativ finns i för både låg och hög radiofrekvensområdena inklusive beröringsfria smarta kort. Dessa alternativ gör det möjligt för kunder inom marknadsområdena för passerkontrollkort, ID-kort, kollektivtrafikkort, djuridentifikation och industriell logistik att köpa skräddarsydda produkter för specifika applikationer.

Bolagets omsättning för 2002 uppgick till 73 MSEK. Förvärvet av Metget kommer att vara neutralt under 2003 och bidra till vinst per aktie från 2004. Affären kommer att avslutas inom de närmaste veckorna.

Ytterligare information lämnas av
Bo Dankis, VD och koncernchef, tel: 08-506 485 42
Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72
Martin Hamner, Ekonomi och IR-ansvarig, tel 08-506 485 79


ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, SE 107 23 Stockholm
Tel: +46 8 506 485 00, Fax: + 46 8 506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90

www.assaabloy.com

ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.