Assa Abloy AB

ASSA ABLOY förvärvar resterande aktier i Door Group, USA

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2003 10:03 CEST

ASSA ABLOY har förvärvat de resterande 20% av aktierna i ASSA ABLOY Door Group, från joint venture partnern SPX Corporation.

Köpeskillingen för resterande aktier och obetald utdelning uppgick till 80 miljoner USD. Förvärvet medför ytterligare goodwill om 60 miljoner USD, vilken är avdragsgill. Transaktionen har omgående en positiv effekt på vinst per aktie. ASSA ABLOY Door Group har utvecklats väl sedan joint venture-bolaget bildades 2001. Ett flertal synergibaserade förbättringar har åstadkommits.

Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72 eller 070-698 85 72

ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, SE 107 23 Stockholm
Tel: +46 8 506 485 00, Fax: + 46 8 506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90
www.assaabloy.com