Assa Abloy AB

ASSA ABLOY förvärvar tyska ACGs verksamhet för Identifieringsteknologi samt majoritetsposten i OMNIKEY AG

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2003 09:02 CEST

ASSA ABLOY har ingått en överenskommelse att förvärva verksamheten för identifieringsteknologi från ACG (Advanced Component Group AG) samt majoritetsposten i OMNIKEY AG. ACG är en oberoende distributör och teknikleverantör inom marknaden för identifiering via radiofrekvens (Radio Frequency Identification, RFID) och smarta kort. OMNIKEY är ledande tillverkare av smarta läsare för IT-applikationer.

ACGs verksamhet för identifieringsteknologi innefattar all service i värdekedjan, från anskaffning till försäljning mot slutkund inom marknaden för smarta kort och RFID. Verksamheten har varit en del av ACG-koncernen sedan den grundades för 13 år sedan. ACG är baserat i Wiesbaden, Tyskland med distributionsbolag och försäljningsaktiviteter i Europa, Mellanöstern, Asien, Australien, Nord- och Sydamerika. ACGs verksamhet för mobilkommunikation ingår inte i transaktionen.

Förvärvet ger ASSA ABLOY:
Betydande djup och styrka i hela värdekedjan av radiofrekvensiell identifiering via och smarta kort, samt tillgång till viktig teknologi och leverantörsavtal.

Överlägset distributionsnätverk som täcker Östeuropa, Kina och Australien samt förser ASSA ABLOY med värdefulla resurser i Tyskland, Österrike och andra delar inom EU.

Inträde på den växande markanden för datasäkerhet via OMNIKEY. Bolaget representerar en naturlig förlängning av ASSA ABLOYs styrka inom läsarteknologi genom att addera IT-applikationer. Bolaget har viktiga relationer med globala IT-partners som Hewlett Packard och Microsoft.

Den förvärvade verksamheten förväntas ha en omsättning på 67 MEUR för 2003 och kommer att
påverka vinst per aktie positivt från år 2004. Transaktionen kommer att avslutas inom de närmaste veckorna.

Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, SE 107 23 Stockholm
Tel: +46 8 506 485 00, Fax: + 46 8 506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90

www.assaabloy.com

ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter, avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.