Assa Abloy AB

ASSA ABLOY har tecknat en överenskommelse att förvärva majoritetsposten i Sokymat S.A.

Pressmeddelande   •   Okt 02, 2003 09:57 CEST

ASSA ABLOY har idag tecknat en överenskommelse att förvärva majoritetsposten i Sokymat S.A. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför transponders till passerkontrollkort, djuridentifikation, industriell logistik och andra viktiga applikationer för identifiering via radiofrekvens (Radio Frequency Identification, RFID).

Förvärvet stärker ASSA ABLOY Identification Technology Groups position för lösningar inom identifiering via radiofrekvens på den globala marknaden och för med sig viktiga synergier samt högteknologisk tillverkning och utveckling.

Bolaget är baserat i Granges, Schweiz med dotterbolag i Tyskland, Frankrike och Storbritannien och har viktiga handelsrelationer i hela världen.

Sokymats produkter är tillverkade med en effektiv och automatiserad produktionsprocess i en modern fabrik. Bolaget har en förväntad omsättning på 36 MCHF för 2003. Förvärvet påverkar vinst per aktie positivt från konsolidering.

ASSA ABLOY har även tecknat ett avtal med Åke Gustafson, grundare av Sokymat, att förvärva viktiga patent.

Transaktionen kommer att avslutas inom de närmaste veckorna.

Ytterligare information lämnas av
Göran Jansson, VVD, Ekonomi- och finansdirektör, tel: 08-506 485 72

ASSA ABLOY AB (publ)
Box 70340, SE 107 23 Stockholm
Tel: +46 8 506 485 00, Fax: + 46 8 506 485 85
Besöksadress: Klarabergsviadukten 90

www.assaabloy.com

ASSA ABLOY-gruppen är världsledande tillverkare och leverantör av lås och tillhörande produkter,avsedda för säkerhet, utrymning och bekvämlighet. Gruppen har omkring 30 000 anställda och en årsomsättning på cirka 3 miljarder euro.