Box Communications

Assa Abloy i topp och Volvo i botten när marknaden betygsätter börsbolagens kommunikation

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2014 07:36 CET

För andra året i rad har Box Communications låtit analytiker, mäklare och förvaltare ranka bolagen på Nasdaq OMX Large Cap* med avseende på värdeskapande kommunikation. Listan toppas även i år av Assa Abloy, medan kommunikationen från Volvo och Sandvik får bottenbetyg av finansmarknaden.

Under november och december 2013 genomförde Box Communications en enkätundersökning bland
närmare 200 aktörer på den svenska finansmarknaden, där analytiker, mäklare och förvaltare fick svara på frågor om bland annat börsbolagens kommunikation.

”Informationen till finansmarknaden har stor betydelse för bolagens värdering och kan vara avgörande vid t ex större företagstransaktioner. Tydlig, konsekvent och öppen kommunikation skapar värde för såväl kunder, anställda som aktieägare och är ett allt viktigare konkurrensmedel för bolagen” , säger Mikael Zillén, partner på Box Communications.

Flera av bolagen som toppade föregående års lista har placerat sig högt även i den senaste
undersökningen, men det finns också bolag som har gjort en rejäl uppryckning jämfört med tidigare. Dit hör bland annat Trelleborg, som hamnar på andra plats efter suveränen Assa Abloy, samt H&M och Axis.

Finansmarknadens betygsättning av Large Cap-bolagen visar också att några bolag som tidigare
uppskattats för sitt sätt att kommunicera med investerarna nu får bottenplaceringar i utvärderingen.
Trots marknadens missnöje med kommunikationen från Volvo, Sandvik och Tele2 är dessa bolags IR-avdelningar uppskattade av respondenterna i undersökningen.

”I dagens globaliserade marknad konkurrerar man som börsbolag inte bara med företag i samma land
eller sektor när det handlar om att attrahera investerarnas intresse”, säger Mikael Zillén, partner på BoxCommunications. ”Vi kan konstatera att allt fler förvaltare väger in bolagens kommunikation när de
utvärderar olika investeringsalternativ.”


*Resultatet baseras på en s.k. ”top of mind”-undersökning och listan omfattar endast de bolag på Nasdaq OMX Large Cap som har omnämnts i vår enkät.

Hela lista finns att ta del av här

För mer information, kontakta:
Mikael Zillén
Box Communications
Telefon: 0762-13 00 40
E-post: mikael.zillen@boxcomm.seBox Communications är experter på företagskommunikation med kvalitet och kunden i fokus. Våra kunder är globala och nordiska bolag, såväl privata som noterade, liksom organisationer. Som kund hos oss kan du vara säker på att den du träffar också är den som levererar – det borgar för kvalitet. Vår expertis grundar sig på egen praktisk erfarenhet av finansmarknad, media, företagande och politik. Vi hjälper våra kunder att stärka sin affär genom att kommunicera rätt budskap till rätt mottagare. För mer information se: www.boxcomm.se