Assa Abloy AB

ASSA ABLOYs årsredovisning publicerad på webbsidan

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2008 09:03 CET

Från och med i dag finns ASSA ABLOYs årsredovisning för 2007 tillgänglig på bolagets hemsida, www.assaabloy.com.

Den tryckta versionen kommer att vara tillgänglig inom kort och kan beställas från ASSA ABLOYs hemsida under Investor Relations/Prenumeration eller per telefon 08-506 485 00.
Mer information
Niklas Ribbing, chef för Investor Relations, +46 8 506 485 79
Informationen är sådan som ASSA ABLOY ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars kl. 09.00.