HQ Bank

Asset Management nytt affärsområde inom HQ Bank

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2009 10:03 CET

HQ Bank kommer från årsskiftet att införa en ny rapportstruktur med tre affärsområden. En av drivkrafterna bakom den nya organisationsstrukturen är att förstärka och tydliggöra HQ Banks erbjudande av förvaltningstjänster till institutioner och privatpersoner.

HQ Bank kommer från årsskiftet att redovisa verksamheten i tre affärsområden HQ Private Banking, HQ Investment Banking och HQ Asset Management. En av drivkrafterna bakom den nya organisationsstrukturen är att förstärka och tydliggöra HQ Banks erbjudande av förvaltningstjänster. Det nya affärsområdet – HQ Asset Management – kommer att förvalta cirka 25 miljarder kronor, och ledas av Hans Hedström, nuvarande VD HQ Fonder.

Mikael Pauli blir ny chef för affärsområdet HQ Private Banking. Mikael har varit anställd sedan 2006 och var dess förr innan verksam inom Handelsbanken. Medan Fredrik Crafoord fortsätter som chef för HQ Investment Banking.

Andreas Uller kommer att efterträda Hans Hedström som VD för HQ Fonder, som ingår i det nya affärsområdet HQ Asset Management. Andreas Uller har arbetat inom HQ Bank sedan 2000, bland annat med bankens allokeringsstrategi samt varit chef för Private Banking sedan 2008.

Kvartalsvisa jämförelsetal för 2009 kommer att redovisas under första kvartalet 2010.

För ytterligare information:

Mikael König, VD och koncernchef HQ Bank, tel: +46 (8) 696 17 00
Hans Hedström, chef HQ Asset Management, tel: +46 (8) 696 17 00

HQ Bank AB utforskar, utvecklar och presterar i syfte att förädla förmögenheter och leverera finansiell framgång.
HQ Bank bedriver affärsverksamhet inom affärsområdena Investment Banking och Private Banking.
HQ Bank finns representerat på åtta orter i Sverige med huvudkontor beläget i Stockholm.
Moderbolaget HQ AB är noterat på Stockholmsbörsens Sv Mid Cap-lista (HQ).