Kalmar Industries AB

Assi Domän Frövi, SCA i Tyskland och Hylte Bruk inom Stora Enso väljer nyutvecklade Kalmartruckar

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2003 00:00 CEST

Kalmar Industries leder utvecklingen av truckar för effektiv pappershantering. Utgångspunkten är användarnas behov och önskemål. I juni levererades de första fem maskinerna till Assi Domän Frövi, ett av världens ledande kartongbruk. Nu följer en första order från Stora Enso i Hyltebruk, med option på ytterligare maskiner. Dessutom leveras nya truckar till två SCA-anläggningar i Tyskland. Utvecklingen följs med stort intresse inom hela pappersindustrin och fler affärer är på gång.

Pappersindustrin kännetecknas av intensiv hantering av rullar med papper och kartong. Arbetscyklerna är korta och förarna måste ges bästa tänkbara förutsättningar att gripa, lyfta och ställa rullarna. En utvecklad förarmiljö, utmärkta siktförhållanden och möjligheter att snabbt och enkelt anpassa arbetsställningen för varje förare, har avgörande betydelse när ett pappersbruk ska investera i nya truckar. Kalmar Industries har noga undersökt branschens krav och förväntningar och Kalmars nya pappersmaskin har utvecklats med kundernas krav i fokus.

Assi Domän Frövi är först
I juni levererades de första fem dieseldrivna truckarna, specialutvecklade för effektiv pappershantering, till Assi Domäns kartongbruk i Frövi. Ytterligare två eldrivna maskiner har levererats under sensommaren. En intern truckgrupp, med förare, arbetsledare och skyddsombud, har ställt upp kraven och drivit ett årslångt utvecklingsprojektet tillsammans med Kalmar Industries.
Det har varit ett engagerat utvecklingssamarbete med Kalmar. Nu inleds den verkliga prövningen med kontinuerlig körning. Jag hoppas att utfallet blir lika positivt, sa Frövis VD Lars-Ola Almberg, när truckarna överlämnades från Kalmar Sverige.

Assi Domän har tecknat ett rentalavtal avseende de sju maskinerna, som alla har åtta tons lyftkapacitet. Maskinerna ska gå i kontinuerligt sexskift och körs av uppemot 70 förare, både små och stora, med olika styrka, körstil mm. En rymlig hytt, med god sikt vid alla arbetsmoment och vändbar förarplats, var därför viktiga krav.

Den nya hytten Sprit Delta Space har vändskiva och utvecklat aggregat
För att kunna erbjuda förarna en riktigt bra arbetsplats, skapades en helt ny hytt – Spirit Delta Space. Den är betydligt bredare än standardhytten, vilket ger både ökad komfort och mer utrymme. Instrumentpanelen har disponerats om för att ge optimal sikt nedåt, framåt. Men det mest unika är att förarstol, reglage och instrumentering är monterade på en vändskiva, som kan roteras 180 grader, med hjälp av en brytare på rattpanelen. På så sätt kan föraren smidigt och steglöst ställa in önskat körläge.

De nyutvecklade truckarna för pappershantering har också integrerade funktioner för precis, effektiv och samtidigt skonsam hantering av pappers- och kartongrullar. Vertikalhållning av stativ, rätt klämtryck i varje ögonblick samt skydd mot kedjeslack och ofrivillig öppning av aggregat med last, ger effektiv hantering. Det innebär också att risken för skador på rullarna minskar radikalt.

Hylte Bruk köpte konceptet
Kalmar Sverige har också fått en order på en åttatons hydrostatdriven truck för leverans i mars 2004. Stora Enso i Hyltebruk har detaljerade önskemål, som Kalmar nu får möjlighet att infria. Ordern innebär att Hylte Bruk investerar i en första maskin, som ska användas i hanteringen av pappersrullar fram till sommaren nästa är. Faller försöken ut väl, har Hylte Bruk option på leverans av ytterligare sex likadana maskiner.

Vi utgick från en lista med krav och önskemål, som Kalmar Industries presenterat lösningar på, säger Håkan Gustavsson, fordonstekniker på Hylte Bruk. Samtliga förare har besökt fabriken i Ljungby och vi upplever att Kalmar Industries givit klara besked direkt och verkligen ställt upp.

Bland de specifika krav Hylte Bruk har ställt, kretsar mycket kring hytten och förarmiljön. Steglös inställning av såväl inbromsning som joy stick, samt möjlighet att svänga förarplatsen 180° och på ett mjukt sätt stanna i önskat läge, är några exempel. Trucken, som leveras till Hylte Bruk, kommer också att vara utrustad med ett nytt datoriserat styrsystem för arbetshydrauliken. Dessutom ingår ett 24V elsystem, som blir mindre spänningskänsligt.

Vi är positivt överraskade över hur lugnt och stabilt maskinen går med full last, berättar Håkan Gustavsson. Utmaningen ligger i att hänga med i vår intensiva hantering. Varje dag produceras ca 3 000 rullar tidningspapper och varje rulle hanteras tre gånger, på sin väg från produktionsbandet via stuvning och kaj till utlastning på en lastbärare.

Kalmartruckar till SCA:s wellpappsbruk i Tyskland
Nära Frankfurt har SCA två stora anläggningar för produktion av wellpapp. I Aschaffenburg produceras årligen 280 000 ton och i Witzenhausen ligger produktionen på 300 000 ton. Runt 200 personer är sysselsatta på respektive anläggning. Sedan början av 1990-talet används Kalmartruckar för hantering av såväl det returpapper, som utgör råvara i produktionen, som färdiga rullar med wellpapp, både vid lagring och utlastning. Nu har SCA beställt totalt sex nya Kalmartruckar.

Till fabriken i Witzenhausen ska Kalmar leverera fyra truckar med åtta tons lyftkapacitet och till Aschaffenburg går en åtta tonnare och en truck ur Kalmars mediumsegment, med 9 tons lyftkapacitet. Säkerhetsaspekterna är viktiga, så därför är några av maskinerna utrustade med backvarningssystem. När trucken backande närmar sig ett hinder, varnar ett tilltagande ”bib-ljud” samtidigt som föraren kan se avståndet till hindret på en särskild display.

Bildtext
Det mest unika med Kalmars nya hytt, Sprit Delta Space, är att förarstol, reglage och instrumentering är monterade på en vändskiva, som kan roteras 180 grader.

Press releaser och bilder kan hämtas på www.kalmarind.com – news room

För mer information kontakta:
Lotta Sundström, Communication Manager
Tel: 0372 261 38
Fax 0372 263 90