Assistansanordnarna

Assistansanordnarna frågar politikerna "Vad händer med självbestämmandet?"

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2012 16:56 CEST

Den 28 mars håller Assistansanordnarna en halvdagskonferens på temat ”Vad händer med självbestämmandet?” Konferensen riktar sig till alla som har ett intresse i assistansreformen och dess utveckling  – assistansanordnare, assistansanvändare, politiker, myndigheter och media.

I dagar med fuskdebatter, tillståndsförfaranden, minuträknande vid behovsbedömningar och kostnadsdiskussioner är det lätt att tappa bort syftet med reformen – självbestämmande, delaktighet, integritet och jämlikhet för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Under fyra timmar kommer vi vända tillbaka fokus genom röster från förr samt forskning om vad assistansanvändare faktiskt värdesätter. Under den avslutande debatten kommer vi att diskutera hur väl dagens utvecklig stämmer överens med LSS-lagsstiftningens intentioner.

Moderator: Cecilia Modig

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, STOCKHOLM
Tid: 9-13, debatten startar kl 11. 

Assistansanordnarna är en branschorganisation för större, värdegrundsbaserade anordnare av personlig assistans i Sverige.