Assistansanordnarna

Assistansanordnarna kritiserar proposition om assistansersättning

Pressmeddelande   •   Sep 21, 2012 09:11 CEST

Idag offentliggjordes regeringens budgetproposition och i den framlades förslaget om ökad säkerhet vid beslut om och utbetalning av assistansersättning. Tyvärr visar förslaget att regeringen inte lyssnat på den kritik som följde av deras lagrådsremiss. Assistansanordnarna kommenterar:

- Vi som assistansanordnare välkomnar förslag som ökar säkerheten inom hanteringen av assistansersättning, och en del av regeringens förslag är också bra. Det finns dock delar som vi önskat att regeringen slopat, berättar Jessica Smaaland, verksamhetsansvarig på branschorganisationen Assistansanordnarna.

Lagförslaget följer nämligen i stort lagrådsremissen som tidigare fått stor kritik, framförallt av brukarrörelsen. De delar Assistansanordnarna finner mest oroande är vilka konsekvenser assistansanordnarnas uppgiftsskyldighet kommer att få samt den utökade rätten för myndigheter att genomföra inspektioner i hemmet:

- Det är ett ingrepp i den enskildas integritet, förklarar Jessica Smaaland. Vi som anordnare har inget att göra med våra uppdragsgivares personliga förehavande, exempelvis om de gifter sig eller får en ny sysselsättning. Vi tillhandahåller personlig assistans, en insats som gör det möjligt för personer med omfattande funktionsnedsättning att leva som andra. Att få oanmälda inspektioner i hemmet enbart för att man som assistansberättigad valt att ha en annan anordnare än kommunen som arbetsgivare för de assistenter som anhörigaa är naturligvis också mycket integritetskränkande, samtidigt som det är ett ingrepp mot den enskildes valfrihet.

Förslaget rörande uppgiftsskyldigheten gäller förvisso enbart uppgifter som assistansanordnare får kännedom om, anordnare ska inte gå in och granska de enskilda, och de behöver endast lämna uppgifter som myndigheten ej redan har vetskap om. Det skapar dock ändå en stor oro bland assistansanvändarna.

- Att vara beroende av andra för sin dagliga livsföring är redan i sig en utsatt och integritetskränkande position, förklarar Jessica Smaaland. Den personliga assistansens syfte var bland annat att minska konsekvenserna av ett sådant beroende – att föra tillbaka det privata till enskilde och ge en trygghet i att hela livet inte blir till offentliga uppgifter. Nu utrycks en rädsla, bland våra uppdragsgivare, att bli granskade och angivna via de personliga assistenterna. Det viktiga förtroendet mellan den assistansberättigade och dennes personliga assistent, som måste till för att den personliga assistansen ska vara av god kvalité, försvinner.

En annan del i regeringens proposition Assistansanordnarna ogillar är förslaget att anordnarna ska bli återbetalningsskyldiga för felaktigt utbetald assistansersättning:

- Vid vissa tillfällen kan vi se att förslaget är rimligt – när det står klart att det är anordnaren som gjort fel – men en person som kan lura såväl läkare som försäkringskassan kan med all sannolikhet även lura en assistansanordnare. Framförallt för mindre anordnare kan detta ge förödande konsekvenser då det inte finns ekonomi att betala tillbaka stora summor pengar. Konsekvensen kommer att bli konkurs och övriga uppdragsgivare drabbas, avslutar Jessica Smaaland.

För mer information, kontakta:

Jessica Smaaland, verksamhetsansvarig
Mobil: 070 858 04 99, epost: jessica.smaaland@assistansanordnarna.se

Assistansanordnarna är en branchorganisation för Sveriges större och värdgrundsbaserade anordnare av personlig assistans.