Assistansanordnarna

Assistansanordnarna varnar för urholkning av LSS-lagen

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2011 15:56 CET

Assistansanordnarna riktar tillsammans med Arbetsgivarföreningen KFO, KFS, Vårdföretagarna, PARO, Intressegruppen för Assistansberättigade - IfA, Föreningen JAG och STIL, i en skrivelse till Barn- och äldreminister Maria Larsson skarp kritik mot rättsosäkerheten i behovsbedömningen för personlig assistans.

Skrivelsen är en respons på Försäkringskassans svar på ett regeringsuppdrag om rättssäkerhet och enhetlighet i assistansersättning. De undertecknande organisationerna menar att kontentan av svaret kan komma att rasera hela assistansreformen och kräver ett förtydligande av lagen.

Den lagstadgade principen att grundläggande behov är integritetskänsliga och därför berättigar till personlig assistans håller nämligen på att urholkas. Genom en intellektuell rockad krävs det numer att behovet uppnår en viss grad av integritetskänslighet för att ge rätt till personlig assistans, vilket leder till stor rättsosäkerhet. Konsekvenserna av synsättet blir förödande, både för reformen som sådan som livsvillkoren för personer med stora funktionsnedsättningar.

- Vi ser det som mycket allvarligt att en dom från dåvarande regeringsrätten (RÅ 2009 ref. 57), som Försäkringskassan bygger mycket av sitt resonemang i sitt svar på, har fått sådana genomgripande konsekvenser i behovsbedömningarna, säger Jessica Smaaland, verksamhetsansvarig för Assistansanordnarna. Ser man till statistiken kan man se en tydlig trend i antalet minskade och indragna beslut sedan domen meddelades. I domen tycks Försäkringskassan till exempel finna stöd för att hjälpen måste bestå av fysisk kontakt för att det ska röra sig om personlig assistans. Det finns dock ett riksdagsbeslut på att så ej behöver vara fallet.

De förslag Försäkringskassan ger för att öka rättssäkerheten och enhetligheten i behovsbedömningarna verkar istället urholka lagen än mer:

- Försäkringskassan vill definiera vad ett normalt leverne i en viss ålder innebär, förklarar Jessica Smaaland. Det faller på sin egen orimlighet och går tvärt emot intentionerna med lagstiftningen.

 

För mer information, kontakta:

Jessica Smaaland, verksamhetsansvarig
Mobil: 070 858 04 99, epost: jessica.smaaland@assistansanordnarna.se

Assistansanordnarna är en branchorganisation för Sveriges större anordnare av personlig assistans.