Assistansboken Sverige AB

Assistansboken löser problem för sommarvikarier inom personlig assistans

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 12:45 CEST

Under sommaren går många personliga assistenter på semester och ersätts av vikarier, inte sällan nyanställda i ett yrke som kräver stort ansvarstagande. Kommuner och privata assistansbolag ställs inför utmaningen att upprätthålla kvaliteten på assistansen även utan erfarna assistenter som känner till assistansanvändarens rutiner.

Emanuel Nyberg är en av grundarna till Assistansboken, ett kommunikationsverktyg som är specialanpassat för personlig assistans. Han har flerårig erfarenhet av arbete som personlig assistent och vet att just sommaren är en tuff period inom assistansgruppen.

– Jag började själv arbeta under sommaren, som ny är det jättesvårt att veta hur assistansen ska fungera. Vilket nummer ringer jag för att boka färdtjänst? Hur använder jag hjälpmedel som ståskal och lyftsele där felhantering kan vara jättefarligt för assistansanvändaren? Hur får jag tag på anhöriga, sjukgymnaster och andra viktiga personer? Många assistansbolag har inte riktigt tid att utbilda vikarier ordentligt innan de ordinarie går på semester, då faller mycket ansvar på någon som ofta är ung och helt ny i yrket.

Emanuel har tillsammans med sin tidigare assistanskollega Joakim Österlund startat kommunikationsverktyget Assistansboken. Det är ett internetbaserat verktyg där varje assistansgrupp kan kommunicera med varandra, sköta schemaläggning och uppföljning. På så sätt kan man på ett enkelt sätt undvika informationsbortfall och skapa en röd tråd i den personliga assistansen, även när sommarvikarier tar över.

– Assistansboken är en helhetslösning för alla assistansgrupper dygnet runt och året om. Under sommaren gör den dock extra stor nytta och underlättar både för assistansbolagens och kommunernas administratörer och för vikarierna, vilket i sin tur gör att assistansanvändaren kan njuta av sommar och sol som alla andra utan att behöva oroa sig för vikarier som inte klarar att sköta assistansen.

Assistansboken innehåller moduler för olika delar av assistansen. I rutinmodulen kan vikarier få reda på vilka rutiner som gäller för olika assistansanvändare: är det någon skillnad på morgonrutinerna under vardagar och helger till exempel? Schemaläggningsmodulen är specialanpassad efter personlig assistans och gör schemaläggningen enkel och smidig istället för komplicerad. För personlig assistans är e-signering till Försäkringskassan till exempel smidigt för att få både ordinarie medarbetare och vikarier att godkänna sina tidrapporter utan att behöva skriva under ett papper.

Hjälpmedelshanteraren innehåller instruktioner och manualer för de olika hjälpmedlen, där de ordinarie assistenterna har skrivit ner viktiga noteringar som vikarierna kan läsa direkt på gruppens slutna grupp på nätet. Tillsammans gör modulerna att schemaläggning, rutiner, kommunikation och dokumentation flyter på som vanligt även under sommarmånaderna.

– Assistansbolagen och kommunerna har fått försöka parera de här sommarproblemen under många år och känner sig lättade när de inser hur lätt det blir med Assistansboken. Den enkla schemaläggningen och e-signeringen till Försäkringskassan löser administratörernas och lönehandläggarnas huvudvärk. Rutinerna, hjälpmedelshanteraren och kontaktlistorna underlättar för både administratörer, vikarier och assistansanvändare. Totalt sett blir det mer sommar och sol och mindre vikarieproblem, avslutar Emanuel Nyberg.


Idén till kommunikationsverktyget Assistansboken presenterades av Emanuel Nyberg och Joakim Österlund för första gången för ett antal affärscoacher och rådgivare från Create Business Incubator Mälardalen AB sensommaren 2011. De hade själva arbetat som personliga assistenter sedan 2008 och kände en frustration över att så mycket föll mellan stolarna, att det behövdes en bättre lösning än de dammiga pärmar som oftast används idag.

Idag har Assistansboken Sverige AB fyra heltidsanställda som arbetar med projektledning och support samt ett antal konsulter som vidareutvecklar verktyget.