Independent Living Institute Assistanskoll

Assistanskolls Nyhetsbrev 2011-12-21

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2011 12:37 CET

Fyra av tio ansökningar leder inte till tillstånd

Nästan 40 % av alla ansökningar om att bedriva assistans leder inte till tillstånd. Av 379 avgjorda ärenden har 228 anordnare fått bifall och 72 fått avslag, 23 har avvisats och 53 avskrivits.

Kristina Söderborg, Socialstyrelsens tillståndsenhet - "Nio av tio avslag beror på brist på kompetens och kunskap"

Socialstyrelsens offentliga register över verksamheter i LSS Välj LSS 9: 2p i Lagrum och välj sedan efter alfabetisk sortering.

Fler krav på förändrad assistanslagstiftning

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kräver förändrad lagstiftning för grundläggande behov i LSS. Socialutskottets C-Ordförande Kenneth Johansson vill avvakta regeringens syn på saken.
Samtidigt försvarar Försäkringskassan sin hållning...

Eva Olofsson, Vänsterpartiet - "Det brådskar med en lagändring i § 9a"

Lennart Axelsson, Socialdemokraterna - "Jag är besviken på Försäkringskassans rapport"

Kenneth Johansson, C-Ordförande i Socialutskottet - "Socialdepartementet ger sin syn på grundläggande behov under första kvartalet 2012"

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Lagstiftaren avsåg att grundläggande behov har integritetsnära delar"

Kriminalitet i assistans

Utredningar inledda mot drygt 20 assistansbolag

Under en gemensam presskonferens på Försäkringskassan den 15 december beskrev generaldirektör Dan Eliasson och Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson hur arbetet går med fusk och kriminalitet i assistansbranschen.

Försäkringskassans brukarenkät

63 procent har någon gång en anhörig som assistent, fem av tio har någon gång dubbelassistans, 62 procent känner oro inför framtiden, 16 procent använder någon gång assistans för att arbeta. Det är några av nyheterna i Försäkringskassans första rapport utifrån brukarenkäten.

Sammanfattning av Försäkringskassans enkätsvar

Intervju med Ieva Reine, projektledare för enkäten

Ny vägledning från Försäkringskassan

Kap 9 i vägledningen har kompletterats med hur integritetsnära delar av grundläggande behov ska räknas vid bedömning om assistansersättning.

Försäkringskassan, Tomas Sundberg - "Lagstiftaren avsåg att grundläggande behov har integritetsnära delar"

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans