Independent Living Institute Assistanskoll

Assistanskolls Nyhetsbrev december 2010

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2010 12:22 CET

Assistanskolls nyhetsbrev bevakar assistansreformens utveckling/avveckling, informerar om den marknad som uppstått när hemsamariter ersattes av personliga assistenter och ger tips om hur man får ut det mesta av sin assistans.

TEMA – Bidragsbrott i personlig assistans

I ett reportage i P1-morgon den 17 november sade Hallandspolisen att man förutom tre konstaterade fall av bidragsbrott där personer fått assistansersättning genom att låtsats ha funktionsnedsättningar utreder ytterligare sju och att ett trettiotal misstänks runtom i landet.

Reportage i Sveriges Radio P1 om bidragsfusk med assistansersättning

Karl Arne Ockell, Hallandspolisen - "Att en tredjedel är fusk är spekulationer"

Henrik Petrén, jurist, RBU - "Risken är mycket stor för en snedvriden debatt"

Stig Orustfjord, Försäkringskassan - "Det finns en kultur där assistansersättningen ses som en summa pengar istället för ett antal assistanstimmar"

Enkät till assistansberättigade

Den 15 november skickade Försäkringskassan ut en enkät med 41 frågor till alla assistansberättigade i Sverige.

Försäkringskassan skickar ut enkät till alla assistansberättigade

Leva Reine, projektledare för Försäkringskassans enkät till assistansberättigade svarar på frågor

Adolf Ratzka - Finns det ett samband mellan fuskepidemin och Försäkringskassans enkät?

TEMA - Försäkringskassans skärpta regler för assistansersättning

Både Folkpartiet och Vänsterpartiet kräver en lagändring i § 9a i LSS med en tydligare definiering av grundläggande behov. Detta på grund av Försäkringskassans hårade tolkning som lett till att alltfler förlorar sin personliga assistans.

Eva Olofsson, Vänsterpartistisk ledamot i Socialutskottet - "§ 9a i LSS måste ändras"

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartistisk ledamot i Socialutskottet - "§ 9a i LSS måste ändras"

TEMA – Arbetstidslagen och jourtid

Arbetsgivarföreningen KFO protesterar mot att Försäkringskassan vid flera tillfällen förlagt jourtimmar på dagtid när man beviljat assistansersättning.

Arbetsgivarföreningen KFO, Anita Fink Knudsen - "Arbetstidsrättsliga regler är desamma oavsett bransch"

TEMA - Tillståndskrav på anordnare

Från 1 januari 2011 ska enskilda näringsidkare söka tillstånd för att bedriva verksamhet med personlig assistans och egna assistansanordnare ska anmäla sin verksamhet till Socialstyrelsen. Anmälningstiden kommer att vara från 1 januari till 1 april 2011.

Socialstyrelsen, Kristina Söderborg - "Information om tillståndskraven i personlig assistans kommer i slutet av november"


Statistik om personlig assistans

Enligt siffror från Försäkringskassan har antalet assistansberättigade med LASS minskat något under 2010 för första gången sedan assistansen infördes 1994. Toppen nåddes under mars 2010 med 16 171 personer, varefter en långsam minskning skett. Däremot ökar det genomsnittliga antalet timmar per assistansberättigad.

Antalet assistansberättigade minskar något

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans