Independent Living Institute Assistanskoll

Assistanskolls Nyhetsbrev november 2010

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 11:40 CET

Motioner om personlig assistans lagda i riksdagen

Folkpartiet lämnar motion till riksdagen med krav på definiering av grundläggande behov

Vänsterpartiet lämnar motion till riksdagen med krav på definiering av grundläggande behov

Socialdemokrater motionerar till riksdagen med krav på att personer över 65 år ska kunna ansöka om personlig assistans


Statistik om assistansanordnare

Den 20 oktober 2010 förvärvade Frösundakoncernen Norlandia Care Assistans med ca 100 kunder. Detta innebär att ägarkoncentrationen fortsätter i assistansbranschen. Sedan 2007 äger tre riskkapitalägda koncerner en allt större del av assistansmarknaden. Assistanskoll visar statistiskt hur utvecklingen skett sedan 2008 till idag och vilka företag som ingår i de olika koncernerna.

Statistik över större assistansanordnare 2008-2010


TEMA – Boende och assistans

Innan assistansen kom 1994 bodde personer med större funktionsnedsättningar ofta i boendeservice där boendet och stödet var sammanvävt med gemensamma personalgrupper. Idag finns det också särskilda boenden för assistansberättigade, vad är fördelarna och nackdelarna med det och finns det risker? 

Wenche Willumsen, DHR - "särskilda boenden för assistansberättigade är ett steg tillbaka"

Vilhelm Ekensteen, IfA - "Jag kan inte generellt se varför assistansanvändare frivilligt skulle "klumpa ihop" sina bostäder"

Patrik Anselm, Vivida Assistans, svarar på frågor och kritik om assistansboenden


TEMA – Behovsbedömningsinstrumentet

Enligt ett regeringsuppdrag ska ett vetenskapligt instrument skapas för bedömning av de behov som berättigar till personlig assistans och den tid som behövs för dessa behov. Instrumentet ska vara klart till 31 augusti 2011 och utarbetas av en arbetsgrupp där Socialstyrelsen och Försäkringskassan ingår. Det finns även en referensgrupp med brukar/handikapporganisationer knuten till arbetsgruppen.

Lennart Jansson, Socialstyrelsen - "Tiden tills instrumentet ska vara klart har förlängts till 31 augusti 2011"


TEMA – Upphandling av personlig assistans

Sedan 2008 har allt fler kommuner valt att låta privata företag bli kommunala utförare av personlig assistans. Assistanskoll listar de kommuner som gjort detta, vilket företag som vunnit upphandlingen och tiden de fått i uppdrag att vara kommunala utförare.

Statistik över kommuner som upphandlat sina assistansenheter

Vellinge kommun, Charlotte Unosson, - "I Vellinge kan alla assistansanordnare ansöka om att bli assistansutförare åt kommunen"


TEMA – kommuner och personlig assistans

Patrik Häljeryd, Sandvikens kommun - "Vi tillåter inte att assistenter använder egen bil i arbetet"

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans