VH assistans

Assistansuppropet.se: Protester mot Försäkringskassan väller in

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2010 15:22 CET

Ett nästan hundrasidigt dokument med många integritetskränkande frågor blev droppen.

I helgen startade Veronica Hedenmark, entreprenör och själv funktionshindrad, Assistansuppropet.se i protest mot Försäkringskassans nya bedömningsunderlag.

Reaktionerna lät inte vänta på sig, efter bara ett dygn hade mer än 600 personer skrivit under uppropet, och för varje timme som går ökar protesterna.

Flera assistansanordnare över hela Sverige har också anslutit sig.

- Först var det sjukskrivningarna, och nu är det personer med funktionshinder som drabbas. Under en längre tid har många personer med funktionshinder, anhöriga och personliga assistenter hört av sig till mig med sin oro och frustration. Nu är det dags för en landsomfattande aktion, och därför startar Assistansuppropet.se. Vi vill väcka opinion för frågan, vi vill ha en säker rättstillämpning när det gäller handläggningen.  Detta är bara början, det redan stora engagemanget visar på hur många som faktiskt berörs av Försäkringskassans agerande, säger Veronica Hedenmark, initiativtagare.

Det är alltså många som tröttnat på att Försäkringskassan ändrat tillämpningen av behovsbedömningen när det gäller rätten till personlig assistans för personer med funktionshinder, vilket i flera fall fått katastrofala följder.  Yrkesarbetande tvingas redan nu säga upp sig från sina jobb när assistansen dras in. Möjligheten till eget boende minimeras. För föräldrar som har ett funktionshinder minskar möjligheten att själv ta ansvar för sina barn. Möjligheten till att träna, ha en aktiv fritid och resa minskar drastiskt, detta sammantaget ökar isoleringen och utanförskapet.

- Jag känner en stark oro för Försäkringskassans agerande när det gäller omprövning av beslut. Vem ska hjälpa den enskilda personen när assistansen dras in? Ska vi tolka detta som ett steg tillbaka till institutioner eller ett fullständigt beroende av anhöriga, eller håller den politiska viljan att integrera personer med funktionshinder i samhällslivet på att ändras? Behoven finns ju kvar, så vilken är den framtida lösningen om det inte är personlig assistans?, undrar Veronica Hedenmark.

Presskonferens om Assistansuppropet.se

Tid: Den1 februari, klockan 13.00

Plats: Hotell Anglais, Stockholm

På plats för Assistansuppropet.se:

Veronica Hedenmark, VH assistans

Jonas Franksson,  föreningen Stil

Cecilia Blanck, riksföreningen JAG

Kontaktpersoner: Veronica Hedenmark, initiativtagare till Assistansuppropet.se, 070-398 29 29

Agnetha Wiklund-Helén, kommunikationschef VH assistans, 070-368 29 29

Fotnot: Just nu finns uppropet på Facebook, men inom kort kommer webbsidan www.assistansuppropet.se att öppnas.