Greatlife Group AB

Astaxantin bra för lunghälsan

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 15:54 CEST

De absolut flesta tar astaxanthin för att få en slät, mjuk och vacker hud men en ny studie visar att astaxanthin även hjälper att förebygga vävnadsskador i lungorna. Forskare testade astaxantin på celler in vivo och in vitro. I jämförelse med kontrollgruppen visade astaxanthingruppen signifikant förbättrade alveolstrukturer och astaxanthin underlätta symptom vid och stoppa progressionen av lungfibros. 

Astaxanthin är en av världens mest kraftfulla antioxidanter. Den har uppvisat betydligt högre antioxidativ förmåga än vitamin- E, betakaroten och C-vitamin. Astaxanthin kan fås genom svamp, syntetiskt framställt eller via algen Haematococcus pluvialis. Bra Astaxantin ska komm från algen Haematococcus pluvialis samt inte ha separerats från algen med lösningsmedel som exempelvis hexan. Laxen får sin rosa färg från Astaxantin; emellertid får odlad lax syntetiskt astaxantin vilket kommer från den petrokemiska industrin. Det är inte att rekommendera. http://www.greatlife.se/halsoprodukter/astaxanthin-dr-mercola/

Food Chem Toxicol. 2013 Jun;56:450-8. doi: 10.1016/j.fct.2013.03.004. Epub 2013 Mar 14. Astaxanthin ameliorates lung fibrosis in vivo and in vitro by preventing transdifferentiation, inhibiting proliferation, and promoting apoptosis of activated cells. Wang M, Zhang J, Song X, Liu W, Zhang L, Wang X, Lv C.

Greatlife Group distribuerar kosttillskott av absolut högsta kvalitet, bland annat Innate Response, 100 % whole food raw-food kosttillskott. Greatlife Group äger även en webshop, www.greatlife.se, riktad mot slutkonsument samt en återförsäljarwebshop: www.pharmanovum.com. 

Greatlife Group lever efter följande devis ”Antingen det bästa eller inget alls” och företagets nisch är just de absolut mest högkvalitativa kosttillskotten som finns på marknaden.