Landstinget i Jönköpings län

Astmastudie från Bankeryd presenteras i USA

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2004 10:12 CEST

En stor svensk astmastudie presenterades på den stora amerikanska lungläkarkongressen ATS i Orlando. Studien är ett samarbetsprojekt mellan 36 svenska vårdcentraler och huvudansvarig är Lars Erik Adolfsson, distriktsläkare i Bankeryd.

– Vi har studerat säkerhetsfrågor kring användning av en av de vanligaste förebyggande astmamedicinerna. Normalt ges medlet i en fast dos, det kan dock vara aktuellt att rekommendera dubblerad dosering vid astmaförsämring. Vår studie visar att man kan dubbla dosen under en 14-dagarsperiod utan att behöva vara orolig för biverkningar, säger Lars Erik Adolfsson.
Gott betyg till svensk primärvård
– Våra forskningsresultat har rönt stor uppmärksamhet utomlands, framför allt i USA och England vilket känns både roligt och spännande för framtiden. Att vi kunnat genomföra en så stor studie i svensk primärvård har imponerat på utländska kollegor. Vi har fått många positiva omdömen, både för studien och för svensk primärvårds kompetens inom astmaområdet. För oss i Bankeryd är det förstås extra roligt eftersom vi varit ansvariga för studien.
Från Jönköpings län har också vårdcentralen Hälsan 1 i Jönköping deltagit i studien.

Fem procent har astma
Astma är en av våra vanligaste folksjukdomar, cirka fem procent av befolkningen anses ha en astma som kräver regelbunden behandling.
Astmabehandlingen består dels av luftrörsvidgande ”akutmedicin” som tas vid behov, dels av förebyggande behandling som används regelbundet. Den förebyggande behandlingen består i första hand av regelbundna kortisoninhalationer. I andra hand används en kombination av kortison och långverkande luftrörsvidgande medel i regelbunden inhalationsbehandling.