Two i Sverige AB

AstraZeneca väljer Two inom webbstrategi

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 17:07 CET

Two har inlett ett samarbete inom webbstrategi med läkemedelsföretaget AstraZeneca.

Läkemedelsföretaget AstraZeneca har valt att samarbeta med Two vad gäller strategiarbete för webben. Twos uppdrag är att leverera underlag för kontinuerlig uppföljning och förbättring av webben, vilket avser både innehåll och exponering.

Under våren 2006 genomförde Two bl.a. en förstudie där rekommendationer för förbättringar presenterades. Slutsatserna låg sedan till grund för det fortsatta strategiarbetet med webben.

- Vi ser detta samarbete som en bekräftelse på att vår kompetens efterfrågas av allt större företag och organisationer, en utveckling vi tror vårt resultatinriktade arbetssätt ligger bakom, säger Allan Hallén, vd för Two.

AstraZeneca är ett av världens ledande företag inom läkemedelsbranschen med en ständig strävan mot att få fram effektiva läkemedel för att förbättra patienters hälsa. Företaget arbetar ständigt med att positionera sina läkemedelsvarumärken, där Two bidrar med sin kompetens kring webbstrategi.