Galleri Andersson/Sandström

ASTRID SYLWAN // CRIS GIANAKOS

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 09:38 CET

ASTRID SYLWAN
Mig driver en längtan

CRIS GIANAKOS
1975

23 februari - 1 april 2017
Galleri Andersson/Sandström
Hudiksvallsgatan 6
www.gsa.se

PRESSFRUKOST torsdag 23 februari kl 10-12. Vi bjuder på kaffe och croissant. Astrid Sylwan och Cris Gianakos presenterar sina respektive utställningar. OSA till kajsa@gsa.se

ASTRID SYLWAN

"Mig driver en längtan" är Astrid Sylwans femte och mycket efterlängtade soloutställning på Galleri Andersson/Sandström. Sedan sitt genombrott 2005 har hon haft en självklar plats på den svenska konstscenen. Titeln på utställningen är en ingång till de nya verken som alla visar på det enorma driv som finns i Sylwans konstnärskap. Måleriet är hennes språk och hennes sätt att kommunicera och i målningarna som presenteras visar hon på helt nytt vokabulär. Astrid Sylwan har nått fram till slutet på en historia och hittat början på en ny.

Sylwan rör sig inom ett starkt, abstrakt formspråk som blivit sinnebilden för det manliga, modernistiska konstnärsgeniet. Men Sylwan vet också att historiska förutsättningar aldrig är statiska. En av hennes främsta egenskaper är att hon med stort självförtroende vågar ge sig ut i domäner och forma dem till sina. -Håkan Nilsson

Astrid Sylwan är inte rädd för att utmana, hon snarare kräver av sig själv och sitt konstnärskap att ständigt utvecklas, hitta nya vägar och ifrågasätta. I processen med de nya verk som nu fyller rummen på Galleri Andersson/Sandström har hon infört rena förbud för sig själv. Former och material har bannlysts för att möjliggöra skapandet av någonting nytt. På så sätt har hon hittat fram till ett fördjupat språk som har ett mer direkt och fysiskt uttryck. I "Vad jag aldrig fick sagt" (2017) har hon målat med färgtuben direkt mot duken likt en penna. Målningen "Mot natten" (2017) ger vid första anblick intrycket av en urban vägg för affischering där alla posters snabbt rivits ner och endast lämnat spår kvar. I "Love Letter I" (2016) och "Love Letter II" (2016) står Astrid Sylwan precis i vägskälet mellan uttrycken. Här finns spår av färger och former som vi är vana att se i Sylwans målningar från de senaste åren samtidigt som ett nytt språk synliggörs. På så sätt utgör de både en början och ett slut och är en viktig utgångspunkt i utställningen.

Sylwans måleri är fysiskt och hela hennes kropp är aktiv när hon arbetar. I hennes skapande finns referenser till action painting. Målningar tillkommer genom intensiva perioder av total koncentration som följs av perioder av vila, frivillig och ofrivillig på samma gång. Färgen kräver sin rätt att torka.

Hennes sätt att ge sig hän duken rent fysisk skapar också begränsningar, det blir inte alltid rätt. Hon både skrapar och duschar av lager med färg från sina målningar. Haverierna är dock med och bygger upp en historia. De fyller duken med färg, uttryck och känslor som inte hade kunnat komma till på något annat sätt.

Måleriet är Astrid Sylwans fristad och i stunden hon målar är hon ett med duken, färgerna och texturen. Verken blir ett koncentrat av konstnären där och då. En ögonblicksbild av här och nu.

Målningarna är skapade under en turbulent tid där konstnären ställt både sig själv och sitt språk mot väggen. Trots det är de fyllda av värme, kärlek och lust. Det hårda och ansträngande arbetet med att bryta upp, börja om och våga nytt har resulterat i verk fyllda av livsglädje och kärlek som andas hopp.

Måleriet som håller själen flytande när den riskerar att sjunka ner i den ocean som kan svälja en människa. Hoppet. - Astrid Sylwan

Astrid Sylwan, född 1970, bor och verkar i Stockholm. Sedan hon tog sin examen vid Konstfack 2005 har hon lämnat starka avtryck i den svenska samtidskonsten, bland annat genom sitt intensiva utställningsschema. Hon finns representerad vid institutioner som Moderna Museet, Malmö konstmuseum och Dunkers kulturhus. Hon har under de senaste åren gjort flera större offentliga utsmyckningar, bland annat för den nya Citybanan i Stockholm. Detta är galleriets femte soloutställning med Astrid Sylwan sedan 2006.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CRIS GIANAKOS

Den Grek-amerikanske konstnären Cris Gianakos, verksam och bosatt i New York, har sedan mitten på 60-talet varit ett tongivande konstnärskap inom geometrisk abstraktion och minimalism. I återhållsamma former och subtila nyansskiftningar undersöker Gianakos det livslånga förhållandet mellan färg och form. I utställningen på Galleri Andersson/Sandström presenteras 30 målningar daterade 1975 som aldrig tidigare visats.

Bakgrunden till denna utställning är både ovanlig och märkvärdig. Under galleristen Stefan Anderssons besök hos Cris Gianakos i New York 2016 upptäcktes plötsligt att Gianakos köksskåp höll på att släppa från väggen. Som en akutåtgärd hjälptes de åt att tömma de överfyllda hyllorna för att sedan kunna montera fast skåpen ordentligt igen. Högst upp och längst bak i ett av skåpen hittade de en blekt papplåda daterad 1975 som visade sig innehålla trettio stycken målningar i formatet 20 x 20 cm. Målningarna hade aldrig varit utställda och var sedan länge gömda och glömda.
Nu visas serien för första gången i Galleri Andersson/Sandströms studio. Målningarna är en studie i material, poetiska i sitt uttryck, och undersöker likt många andra serier och verk av Gianakos de urbana landskap han rör sig i.

The paintings are “colorless” grisailles in the manner of Picasso’s Cubist collages and thus fall out of the Modernist logic trajectory that insisted that painting’s end point was a field of color. Gianakos’ paintings instead might be considered a painterly iteration of bricolage, except there is color of a sort. It’s the color of a certain indoor weather, a time of night, library archive rooms, where the olive/umber of linen is a mood, as are the dull silver grey of Sculpt Metal, copper’s warmth and the white of plaster. Each painting can be seen a single unit of a larger grid. They each do something different but are joined into a larger unit by their shared diagrammatic and tactile scale. - Stephen Westfall

En katalog har producerats i samband med utställningen med text av Stephen Westfall, konstnär, kritiker och professor vid Bard College i USA. Release för katalogen sker i samband med utställningens vernissage torsdag 23 februari kl 17-20.

Galleri Andersson Sandström grundades 1980 och drivs och ägs idag av Stefan Andersson och Sara Sandström Nilsson. Galleriet fokuserar på internationell samtida konst och representerar både väletablerade konstnärer samt unga stjärnskott. Verksamhetens tyngdpunkt ligger i utomhusskulptur och offentliga verk.

---

Galleri Andersson Sandström was founded in 1980 and is today owned and operated by Stefan Andersson and Sara Sandström Nilsson. The gallery focuses on international contemporary art and represents both well-established names and young emerging artists. The gallery has a special interest in outdoor sculpture and public commissions.