RFSL

Asylfrågor, smittskyddslagen och assisterad befruktning på Stockholm Pride

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2013 11:47 CEST

Just nu pågår Stockholm Pride och idag, torsdag, håller RFSL i ett dagslångt Asylforum och såväl smittskyddslagen som frågor kring assisterad befruktning debatteras.

– Asylfrågorna är en av RFSL:s högst prioriterade under året. Migrationsverket och migrationsdomstolarnas praxis i asylärenden då skyddsskäl på grund a sexuell läggning eller könsidentitet åberopas måste börja överensstämma bättre med gällande lagstiftning, säger RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund.

På kampanjbloggen #skyddsvärd (http://skyddsvard.wordpress.com) listar RFSL asylpolitiska krav, bland annat:
- att utlänningslagen ses över,
- att Sverige upphör med utvisningar av hbtq-personer till länder där dödsstraff, kroppsstraff och fängelsestraff föreskrivs och tillämpas,
- att Sverige upphör med avslagsbeslut med motiveringen att hbtq-personen har ett internflyktsalternativ och kan få hjälp av polisen och myndigheterna för skydd i länder där hbtq-personer på olika sätt kriminaliseras, och
- att Sverige upphör med avslagsbeslut med motiveringen att hbtq-personen tidigare har levt dolt eller i fortsättningen kan dölja sin identitet.

Asylforum pågår mellan 12.00-18.00 på torsdagen och innehåller samtal, debatter och föreläsningar om asylpolitik och asylpraktik.

Under torsdagen sätter RFSL även fokus på den svenska smittskyddslagen. Under seminariet ”Smittskyddslagen och möjligheter till förändring”, kl. 13.00-13.45, kommer RFSL föreslå en ny utformning av smittskyddslagen som skulle göra att den inte längre står i strid med FN-organet UNAIDS riktlinjer, vilka innebär att endast avsiktlig överföring av hiv ska vara kriminaliserad.
– Sverige är det land som, per capita, straffar flest hivpositiva i världen. Detta trots att kriminalisering inte har någon bevisat positiv effekt på hivpreventionen, förklarar Ulrika Westerlund.


Också assisterad befruktning ägnas det ett seminarium åt under torsdagen, kl. 14.00-14.45, under rubriken ”Har fertilitetsvården någon hbtq-kompetens?” Frågor som ställs är hur det blir med fertilitetsbevarande vård för transpersoner som vill genomgå olika könskorrigerande ingrepp och varför de privata fertilitetsklinikerna i princip inte erbjuder givarinsemination, trots att detta varit möjligt för dem sedan 2006.


– Redan nästa år kommer regeringens utredare med all sannolikhet föreslå att ensamstående kvinnor ges tillgång till assisterad befruktning. Det kommer ställa nya krav på såväl offentlig som privat vård att kunna erbjuda assisterad befruktning till en vidare krets av personer, utan att orimliga väntetider uppstår, säger Ulrika Westerlund.

Kontakt:

Tf pressekreterare Anna-Malin Blomqvist - 073-971 48 21
Förbundsordförande Ulrika Westerlund - 070-345 01 83

RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se