Linköpings kommun

Asylsökande ensamkommande ungdomar får stanna

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2017 10:40 CEST

Under tisdagens sammanträde väntas kommunstyrelsen ta beslut om att ensamkommande ungdomar som fyller 18 år får stanna kvar i kommunen under asylprocessen. Målsättningen är att ungdomar skall kunna fortsätta sin skolgång, slippa byta miljö och ha kvar sina stödpersoner.

Under hösten 2015 kom cirka 500 ensamkommande barn till Linköpings kommun. I nuläget finns ungefär 285 ensamkommande barn kvar i kommunen. Av dem fyller cirka 50 ungdomar 18 år under hösten utan att ha fått sin asylansökan prövad. Det har tidigare inneburit att personen flyttats till Migrationsverkets anläggningar.Dessa får nu istället möjlighet att stanna kvar i kommunen efter sin 18-årsdag i väntan på asylbesked, vilket förväntas ske före årsskiftet.

 – Jag är glad att vi kan erbjuda dessa ungdomar ett fortsatt hem i Linköping. Det handlar om ungdomar som har sin skolgång och sitt liv här, säger kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S).

– Det känns bra att våra olika kommunala verksamheter kan svara upp med både boende och personal för att de här ungdomarna inte ska slitas upp från den trygghet de börjat bygga upp här, säger kommunalråd Birgitta Rydhagen (MP).

– De här ungdomarna har redan gått i skola i Linköping i närmare två år och har börjat bli hemma här. Vårt mål är att de ska gå klart skolan, börja jobba och integreras i samhället så snabbt och effektivt som möjligt. Det vore direkt skadligt för integrationen att nu plocka dem ur skolan och skicka iväg dem till en annan del av landet, säger omsorgsnämndens ordförande Daniel Andersson (L).

Kostnaden beräknas under hösten 2017 uppgå till cirka 5 miljoner kronor och finansieras till hälften av ett särskilt statsbidrag på 2,5 miljoner kronor. Regeringen har dock signalerat om ytterligare statsbidrag som täcker upp hela merkostnaden för Linköpings kommun. Beslutet omfattar ensamkommande asylsökande ungdomar som fyller 18 år till och med 2018-02-28 varefter nytt ställningstagande kan bli aktuellt.

Under året har betydligt färre ensamkommande barn kommit till kommunen än prognosticerat från Migrationsverket. Beslutet kan därför hanteras inom befintliga lokaler.

För ytterligare information kontakta kommunstyrelsens ordförande Kristina Edlund (S), telefon 0722-40 07 40, Birgitta Rydhagen (MP), telefon 0725-82 81 47 eller kommunalråd Daniel Andersson (L), telefon 0722-40 07 71.

Ärende 14 på kommunstyrelsens föredragningslista.

Linköping har 157 000 invånare och är landets femte största kommun. Vi har devisen "Linköping - där idéer blir verklighet". Staden växer och attraherar nya invånare. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. Linköping har ett kluster av flygrelaterade företag och är Sveriges flyghuvudstad. I Linköping finns flera hundra innovationsbaserade företag inom bland annat IT, mobil kommunikation och visualisering.