Umeå kommun

Asylsökandes kompetens ska kartläggas

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2016 12:58 CEST

Viva kompetenscentrum har utarbetat en modell för kompetenskartläggning av de asylsökande som för närvarande är bosatta på Umebygdens etableringscentrum. De ska även genomföra en första kartläggning med hjälp av tre avgångsstudenter från studie- och yrkesvägledarprogrammet.

Totalt har 100 personer från fyra olika språkgrupper erbjudits att delta i kartläggningen och nästan alla vill medverka. Informationsträffar har anordnats om kartläggningen och representanter från kommunen och Företagarna i Umeå har informerat om arbetsmarknadsläget. Resultatet av kartläggningen ska vara transparent och sökbart för praktik och andra aktiviteter.

För mer information kontakta:
Peter Vigren (S)
Ordförande
070-549 46 99
peter.vigren@umea.se

Anders Sellström (KD)
Vice ordförande
070-540 12 12
anders.sellstrom@umea.seUmeå kommun har 11 300 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 120 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.

I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.