RFSL

Asylstafetten 2013: Låt asylsökande hbtq-personer komma till tals

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2013 12:24 CEST

Asylstafetten är en grupp asylsökande och papperslösa som gått från Malmö till Stockholm för att göra sina röster hörda för en human asylpolitik. Initiativet till asylstafetten togs av Ali som levt gömd i Sverige under en längre tid. I dag, den 15 augusti anländer asylstafetten till slutdestinationen Stockholm. – RFSL ställer sig bakom asylstafettens krav och under lördagens seminariedag kommer vi fokusera på asylsökande hbtq-personers rättigheter, säger RFSL:s vice förbundsordförande Christian Antoni Möllerop.  

- RFSL ställer sig bakom Asylstafettens grundtanke om att de som drabbas av dagens politik måste få höras och själva ges utrymme att formulera krav för en rättvis och rättssäker asylpolitik, säger Christian Antoni Möllerop. 

RFSL och RFSL Ungdom lanserade under Almedalsveckan kampanjen, #skyddsvärd – en kampanj om bland annat asylsökande hbtq-personers rättigheter. En viktig utgångspunkt för kampanjen har varit att hbtq-personer som själva är eller varit i asylprocessen ska kunna komma till tals. På kampanjbloggen: skyddsvard.wordpress.com publiceras asylsökandes egna berättelser och under Stockholm Pride har vi arrangerat Asylforum av asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer i syfte att lyfta det som bör ändras i den svenska lagstiftningen och tillämpningen av denna på asylområdet.

- Sverige utvisar många hbtq-personer till länder där dödsstraff, kroppsstraff och fängelsestraff föreskrivs och tillämpas. Genom att lyssna till de asylsökandes erfarenheter och berättelser ges vi en beskrivning av hur asylpolitiken påverkar människors liv och hur väldigt olika bemötande och bedömningar görs i olika asylärenden, säger Christian Antoni Möllerop.

RFSL har under lång tid krävt en översyn av den svenska lagstiftningen på asylområdet då det visat sig att i många fall bedöms lika fall olika.

- För alltför många är asylprocessen ett lotteri där vissas berättelser bedöms trovärdiga och andras inte även om innehållet är liknande. Bedömningarna för samma länder kan skilja sig åt utan att det finns hållbara skäl. Det är en helt oacceptabel situation och RFSL kräver därför en översyn av lagstiftningen och dess tillämpning, avslutar Christian Antoni Möllerop. 

För mer information om asylstafetten: http://www.asylstafetten.se/

Beskrivning av RFSL:s seminariepunkter under lördagen:

10.30 -11.00 Sal 1, ABF Huset

Arrangör: RFSL

Skyddsvärd – hur ska asylsökande hbtq-personers rättigheter skyddas och respekteras?

Aino Gröndahl, asyljurist på RFSL och offentligt biträde åt hbtq-flyktingar berättar om sin examensrapport ”Asylprövning vid flyktingskap på grund av sexuell läggning”. Rapporten synliggör motstridigheter i asyllagstiftning och i tillämpningen samt vilka åtgärder som behövs för att vi ska få en enhetlig och rättssäker asylprövning. Aino presenterar också RFSL:s  kampanj Skyddsvärd (skyddsvard.wordpress.com) och utvecklar varför RFSL ställer dessa krav för en bättre asylpolitik!

13.00- 14.00 Sal 1, ABF Huset

Arrangör: RFSL

Röster som osynliggörs

Passet inleds med en kortfilm som gjorts av medlemmar från RFSL:s Newcomer-nätverk. Asylsökande och personer utan papper berättar därefter om sina erfarenheter av att gå igenom asylprocessen och hur det är att leva i Sverige utan papper. Asylpolitik varvas med asylpraktik när panelen samtalar kring vad som bör ändras i den svenska lagstiftningen och i tillämpningen av den.

Hallen/entrén

ABF Huset

Arrangör: RFSL

Faces and Voices- Fotoutställning
Hbtq-personer som är aktiva i RFSLs Newcomer-nätverk har dokumenterat sina resor genom asylprocessen. Genom fotoutställningen vill vi förstärka röster som sällan blir hörda och synliggöra asylsökande hbtq-personers situation.


RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, bildades 1950 och är därmed en av världens äldsta organisationer av sitt slag. RFSL verkar genom politiskt påverkan, informationsarbete och sociala och stödjande verksamheter.

Besök RFSL:s hemsida för ytterligare information: www.rfsl.se