Atea Sverige AB

Atea effektiviserar Botkyrkas IT-miljö

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2006 09:29 CEST

Atea har fått i uppdrag att standardisera och effektivisera Botkyrka kommuns IT-infrastruktur. Investeringen är ett led i kommunens satsning på att skapa en modern, kostnadseffektiv och mer lättadministrerad IT-miljö. Avtalet är värt minst 30 miljoner kronor under tre år för Atea, som också har option på förlängning av avtalet med upp till två år.

– Affären visar att vi har ett slagkraftigt koncept för standardisering och de resurser som krävs för att genomföra det i en omfattande verksamhet, säger Lars Pettersson, VD för Atea.

– Genom att standardisera och effektivisera alla led i hanteringen av vår IT-infrastruktur sänker vi våra kostnader avsevärt, säger Lars Svantesson, IT-chef på Botkyrka kommun.

Botkyrka kommun, som har cirka 75 000 invånare och är en av landets 20 största, genomförde under 2003-2004 utredningar som ligger till grund för att skapa ett nytt, modernt och kostnadseffektivt arbetssätt i den kommunala IT-verksamheten. Utredningen pekade på att en samordning och modernisering av IT-plattformen skulle vara en bas för det fortsatta arbetet.

– Det är ett omfattande arbete som innefattar många steg, berättar Lars Svantesson. Vi har genomfört en centralisering av våra personella resurser genom att samla alla IT-tekniker i en gemensam driftorganisation. Nu tar vi ett helhetsgrepp om IT-infrastrukturen. Genom att låta Atea hjälpa oss frigör vi resurser, så att vi kan ägna oss åt utveckling av verksamheten istället för att fokusera på vår IT-utrustning.

Den modell som Botkyrka valt för sin standardisering bygger på Atea Value Chain, Ateas koncept för att skapa en enkel och effektiv hantering av IT-produkter genom hela livscykeln. Där ingår allt från inköp, konfiguration, support och finansiering till avveckling (Atea tar hand om gamla datorer och ser till att de utrangeras på ett miljöanpassat sätt). I praktiken handlar det om att Botkyrka mot en månadskostnad hyr en fungerande IT-infrastruktur för hela den kommunala verksamheten.

– Vi rationaliserar hela hanteringen av vår IT-miljö, Atea driftsätter till exempel alla våra nya datorer och det sparar mycket tid, säger Lars Svantesson.

– Botkyrka ligger långt framme när det gäller att tänka strategiskt på IT-området, säger Mikael Dagerfall, affärsprojektledare på Atea. Vi är övertygade om att många kommuner kommer följa Botkyrkas exempel med centralisering och standardisering av IT-miljön, detta eftersom det finns stora pengar att spara på dessa åtgärder.För mer information, kontakta:

Lars Pettersson, VD Atea Sverige, 08-477 47 10, lars.pettersson@atea.com
Lars Svantesson, IT-chef Botkyrka kommun, 0734-21 86 46, lars.svantesson@botkyrka.se
Mikael Dagerfall, affärsprojektledare Atea, 08-470 80 27, mikael.dagerfall@atea.com

Atea är Nordens ledande obundna leverantör av IT-infrastruktur. Med ett heltäckande utbud inom produktförsörjning, infrastrukturlösningar och drift gör vi IT-vardagen enklare för våra kunder. Genom lokal närvaro, branschledande logistik, dokumenterad kompetens och förfinad metodik för kostnadsanalys ökar vi nyttan med IT och sänker kostnaderna. Atea har cirka 1 400 medarbetare i hela Norden och omsätter drygt 7 700 MSEK. Läs mer på www.atea.se.

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med 76.000 invånare. Omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, gör Botkyrka till en händelserik kommun med plats för nytänkare.