Atea Sverige AB

Atea går starkt i vikande marknad första kvartalet

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 08:32 CEST

(Sverige) Ateakoncernen gör goda resultat under det första kvartalet, trots en vikande marknad. Koncernen ökar omsättningen med 8,7 % till 4 280 miljoner svenska kronor, redovisar en vinst EBITDA på drygt 111 miljoner svenska kronor och ökar sin marknadsandel. Atea Sverige ligger plant i intäkterna, ökar sin tjänsteomsättning med drygt 20 % och stärker sin marknadsposition.

Tillväxt inom tjänst, hårdvara och mjukvara
Under det första kvartalet 2009 omsatte Ateakoncernen MSEK 964 i tjänster, en ökning med 21,4 %. Intäkterna för mjukvaruprodukter ökade med 9,4 % och hårdvaruintäkterna ökade med 4,3 % jämfört med samma period förra året.

- Jag är mycket nöjd med att se fortsatt tillväxt inom alla tre produktsegment i en tuff marknad där analytiker förväntar sig en minskad hårdvarumarknad och en något ökad mjukvaru- och tjänstemarknad. Det visar verkligen att vår affärsmodell fungerar och att vårt ökade marknadstryck skapar positiva resultat, säger Claus Hougesen, koncernchef Atea.

Atea Sverige ligger plant och ökar tjänsteintäkterna
I Sverige omsatte Atea drygt MSEK 1 119 under det första kvartalet, en minskning med mindre än en halv procent jämfört med första kvartalet 2008 i svensk valuta. Vinsten EBITDA blev drygt MSEK 25 , jämfört med MSEK 26,5 första kvartalet 2008. Tjänsteintäkterna ökade med hela 21,4 %, medan produktomsättningen minskade med 9,9 %.

- Marknaden är utan tvivel tuffare i år. Många av kunderna tvingas till besparingar och väntar med att investera. Vår förmåga att leverera it-infrastruktur som går att räkna hem och som bidrar till besparingar hos kunderna ställs på prov, och så här långt tycker jag vi har lyckats väl, säger Lars Pettersson, vd Atea Sverige AB.

Marknaden förväntas minska - Atea satsar på att ta marknadsandelar
Enligt IDC förväntas den del av den Nordiska it-infrastrukturmarknaden som Atea vänder sig mot att minska med 1,6 % under 2009. Hårdvaruförsäljningen förväntas minska med 6,4 %, mjukvaruförsäljningen väntas öka med 2,7 % och tjänsterna öka med 2,1 % i värde. Preliminära marknadstal för Q1 2009 från marknadsanalytiker indikerar en kontinuerlig tvåsiffrig minskning av försäljningen av datorer och servrar.

- Vi har lyckats att öka våra hårdvaruintäkter under Q1 2009, trots att hårdvarumarknaden minskat väsentligt på de Nordiska och Baltiska marknaderna. Detta innebär att vi vinner marknadsandelar inom alla segment och vi säljer mer till nya kunder såväl som till befintliga. Detta skapar en ännu stabilare plattform för tillväxt när lågkonjunkturen väl är över, säger Claus Hougesen, koncernchef Atea.

Under 2009 förväntar sig Atea en utmanande marknad, som troligen stabiliseras under andra halvan av 2009. Ungefär hälften av Ateas försäljning sker inom offentlig sektor och bolaget förväntar sig att fortsätta att stärka sin position som den klart marknadsledande leverantören av it-infrastruktur i Norden och Baltikum.

Sparpaket och långsiktiga investeringar
Atea behåller sin finansiella stabilitet under den rådande finansiella krisen, tack vare ett starkt och stabilt kassaflöde. I början av året startade Atea ett kostnadsbesparingsprogram. Koncernmålet är att spara närmare MSEK 160 under 2009, baserat på kostnadsnivån i början av året. Detta motsvarar en kostnadsminskning med 4 %. Besparingarna går enligt plan.

- Vi tror på att tänka långsiktigt även under svåra tider och investerar därför i nya affärsområden och försäljningsinitiativ. Atea kommer att fortsätta att göra intressanta förvärv för att vinna marknadsandelar och för att attrahera specialister som kan stärka vår organisation, säger Claus Hougesen.

Ett exempel på ett offensivt initiativ är Ateadirect som nyligen lanserades för små och medelstora företag i Danmark. Via Ateadirect kan köparen handla miljövänligt via webb, telefon eller e-post. Konceptet kommer att lanseras i övriga nordiska länder med målet att stärka Ateas marknadsposition bland mindre och mellanstora företag.

Koncernens mål 20:11:1
Ateakoncernens tydliga mål är 20:11:1, med andra ord att uppnå en omsättning på 20 miljarder norska kronor och en vinst EBITDA på 1 miljard norska kronor år 2011.

Läs mer:


 

För mer information, kontakta:
Lars Pettersson, vd Atea Sverige AB, +46-8-477 47 10, lars.pettersson@atea.se
Claus Hougesen, CEO Atea ASA, mobile + 45 25 43 51 62
Rune Falstad, CFO Atea ASA, mobile + 47 90 61 44 82

Atea is the leading Nordic and Baltic supplier of IT infrastructure with more than 4500 employees. Atea is present in 71 cities in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia. The Group deliver IT products from leading vendors and assist our customers with specialist competencies within IT infrastructure services. Atea has an annual revenue about NOK 15 billion and is listed on Oslo Stock Exchange. www.atea.com