Atea Sverige AB

Atea hjälper Varberg kapa kostnader

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2006 09:21 CET

Atea har genomfört en Total Cost of Ownership-analys för skolan i Varbergs kommun. Analysen visar att kommunen kan göra besparingar på flera miljoner kronor genom att effektivisera sin IT-miljö.

TCO-analysen är en metod för att identifiera direkta kostnader - till exempel inköp av hård- och mjukvara - och indirekta kostnader, exempelvis anställda som ger kollegor datorsupport. Allt i syfte att hitta områden som innebär att man kan sänka de totala IT-kostnaderna.

– Analysen gav besked om att vi jobbar rätt inom flera områden och konkreta råd om de investeringar vi har gjort och behöver göra för att kapa kostnaderna ytterligare, säger Anita Eckersand, IT-chef på Varbergs kommun.

Bakgrunden till att kommunen ser över sina IT-kostnader är en projektplan som antogs 2003. Den slår fast att kommunen ska skapa en mer kostnadseffektiv IT-miljö genom flera åtgärder, bland annat standardisering. Detta är nu genomfört för det administrativa nätet och påbörjat för utbildningsnätet.

– På utbildningsnätet hade vi tidigare 25-28 olika miljöer med egna små domäner, berättar Anita Eckersand. Miljön var kostsam att administrera. Genom att standardisera blir driften betydligt effektivare, där ger analysen ett kvitto på att vi är på rätt väg.

Andra besparingsåtgärder som analysen identifierar är centralisering av IT-miljön samt utbildning av datoranvändarna. Genom att flytta all datorkraft till centrala servrar och byta ut runt 80 procent av skolans cirka 1 900 datorer mot så kallade tunna klienter förenklas IT-administrationen, vilket leder till avsevärt lägre kostnader i drift.

– Och genom att öka elevers och lärares datorkunnande minskar supportbehovet rejält, vilket enligt analysen kan ge väsentliga besparingar i antalet elevtimmar per dator och år, säger Anita Eckersand.

– De senaste åren har vi genomfört analyser i en rad kommuner med resultatet att dolda IT-kostnader upptäckts och stora pengar sparats, säger Stefan Persson, TCO-ansvarig på Atea.

– Många kommuner har krav på sig att höja prestandan i sina IT-miljöer samtidigt som de ska sänka kostnaderna, en TCO-analys kan ge vägledning och hjälpa dem att lösa ekvationen, säger Lars Pettersson, VD på Atea.För mer information, kontakta:

Lars Pettersson, VD Atea, 08-477 47 10, lars.pettersson@atea.com
Stefan Persson, TCO-ansvarig Atea, 031-744 51 21, stefan.a.persson@atea.com
Anita Eckersand, IT-chef Varbergs kommun, 0340-885 51, anita.eckersand@kommunen.varberg.se

Atea är Nordens ledande obundna leverantör av IT-infrastruktur. Med ett heltäckande utbud inom produktförsörjning, infrastrukturlösningar och drift gör vi IT-vardagen enklare för våra kunder. Genom lokal närvaro, branschledande logistik, dokumenterad kompetens och förfinad metodik för kostnadsanalys ökar vi nyttan med IT och sänker kostnaderna. Atea har cirka 1 400 medarbetare i hela Norden och omsätter drygt 7 000 MSEK. Läs mer på www.atea.se.