Atea Sverige AB

Atea Information Management levererar PLATINA-lösning till Ekerö Kommun

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2007 09:11 CET

Tillsammans med EBI Systems har Atea Information Management
AB vunnit Ekerö kommuns upphandling av dokument- och
ärendehanteringssystem. En fullt utbyggd lösning för 500 stycken
användare skall vara levererat hösten 2007.

Ekerö kommun fortsätter sin stora satsning inom ramen för
24-timmarsmyndigheten som syftar till att effektivisera sitt interna
arbete och ge kommunens medborgare bättre service. Ett viktigt mål
blir att öka sökbarheten inom den kommunala organisationen. För att
leva upp till det målet har man beslutat sig för att digitalisera all
information så långt det är möjligt.

- Det här innebär att all inkommande post skannas in på den plats där
handlingen har mottagits, och sedan transporteras vidare i systemet
för vidare behandling. Systemet stödjer sedan mottagande och
spridning av olika typer av handlingar till olika målgrupper och i
olika forum, oavsett var i processen dokumentet befinner sig.
Dessutom är systemet helt intuitivt, förklarar Kristoffer Lundegren,
vice vd och operativ chef på Atea Information Management AB.

Dokumentet hanteras av systemet från det att det inkommit tills det
arkiveras. Meningen är att alla kallelser, protokoll och handlingar
skall kunna publiceras och göras sökbara på kommunens webbplats. Alla
förvaltningsrättsliga krav kommer att tillgodoses, liksom
offentlighetsprincipens stadganden om tillgång till allmänna
handlingar. Även kraven om sekretess, hantering av personuppgifter
enligt PuL (Personuppgiftslagen), samt arkivlagens krav kommer att
efterlevas med den nya lösningen.

Med Ateas team installerar nu Ekerö kommun EBI Systems produkt
PLATINA som är utvecklad och anpassad för den svenska marknaden med
svenska offentliga sektorns krav, och från kommunens sida har man
deltagit aktivt i projektet.

- Vi har investerat mycket tid i det här projektet. Men vi ville ha
ett dynamiskt system som anpassar sig efter våra behov. I en liten
organisation som vår är man väldigt personberoende. Därför var det
särskilt viktigt för oss att kunna säkerställa kompetensöverföringen
mellan våra medarbetare. På lång sikt kommer vi även att spara
resurser eftersom vi i och med detta effektiviserar vår
administration, konstaterar Ann-Cathrine Bergström,
kommunexpeditionschef på Ekerö kommun.

För mer information, kontakta:
Kristoffer Lundegren, v vd och operativ chef Atea Information
Management AB, +46 (0) 733-671601, kristoffer.lundegren@atea.com
Ann-Cathrine Bergström, kommunexpeditionschef, Ekerö kommun, +46 (0)
73-6604104, ann-cathrine.bergstrom@ekero.se

Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi
har över 1 000 medarbetare på 25 orter från Malmö i söder till Lule
i norr och en omsättning på 6 300 MSEK. Atea ingår tillsammans med
Ementor och Topnordic i Ementorkoncernen som är noterad p
Oslobörsen, med totalt 3 100 medarbetare på 48 platser i Sverige,
Danmark, Finland, Norge och Lettland. Ementorkoncernen är Nordens
största och Europas tredje största leverantör av
it-infrastrukturprodukter och tjänster och omsatte drygt 15 000 MSEK
under 2006.