Atea Sverige AB

Atea och BiTA i förnyat strategiskt samarbete

Pressmeddelande   •   Aug 23, 2007 13:26 CEST

(Sverige) Atea och BiTA Service Management har uppdaterat och utökat sitt samarbetsavtal kring IT Service Management och ITIL (IT Infrastructure Library) samt ISO/IEC 20000. Ateas kunder erbjuds därmed ytterligare avancerade tjänster och utbildning inom utveckling, planering och styrning av IT.

– Det uppdaterade avtalet visar att vi menar allvar med vår pågående satsning inom området, säger Lars Pettersson, VD för Atea.

– Avtalet innebär att vi nu kan erbjuda våra kunder ett komplett utbud av tjänster och utbildningar med Sveriges tyngsta kompetens inom IT Service Management., ITIL och ISO/IEC 20000. På detta sätt stärker vi vårt erbjudande ytterligare inom det snabbt växande området utveckling, planering och styrning av IT ur ett ledningsperspektiv, säger Magnus Kangas som är Solution Area Manager för Atea inom området IT Management.

– Det ligger i tiden att flytta fokus från tekniken till tjänsteinnehållet, säger Peter Söderlund, partneransvarig på BiTA. I takt med att IT blivit en alltmer affärskritisk resurs för många företag har också kraven på IT ökat. IT-organisationen ska inte bara stödja de anställda i deras dagliga arbete, utan även skapa konkurrensfördelar och nya affärsmöjligheter.

BiTA är i dag ledande inom området i Sverige och ackrediterade på högsta nivå inom ITIL. Företaget har utbildat fler än 3 000 personer inom ITIL och IT Service Management och levererar även utbildning och tjänster inom ISO/IEC20000.

• IT Service Management syftar till att etablera ett process- och tjänsteorienterat synsätt för att leverera IT-tjänster som tillför värde till verksamheten.

• ITIL beskriver en praxis för IT Service Management och erbjuder ett dokumenterat, systematiskt tillvägagångssätt som hjälper organisationer att leverera effektiva IT-tjänster när man står inför problem som kunskapsbrist, komplexa system, snabba förändringar och ökant4rt4rb6/6/9de användarkrav.

• Sedan december 2005 kan företag och organisationer även certifiera sin IT-leverans enligt den nya ISO/IEC 20000-standarden. Denna marknad förväntas ha en stark tillväxt under de närmaste åren och BiTA ligger långt fram med både ett kursutbud och ett aktivt deltagande i arbetet med ISO/IEC2000-standarden i SIS (Swedish Standards Institute).

För mer information, kontakta:
Lars Pettersson, vd Atea Sverige AB, +46-8-477 47 10, lars.pettersson@atea.com
Peter Söderlund, Partner på BiTA, +46-8 -410 320 02, peter.soderlund@bita.nu

Atea är Sveriges ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi har över 1 000 medarbetare på 25 orter från Malmö i söder till Luleå i norr och en omsättning på 6 300 MSEK. Atea ingår tillsammans med Ementor och Topnordic i Ementorkoncernen som är noterad på Oslobörsen, med totalt 3 300 medarbetare på 50 platser i Sverige, Danmark, Finland, Norge och Lettland. Ementorkoncernen är Nordens största och Europas tredje största leverantör av it-infrastrukturprodukter och tjänster och omsatte drygt 15 000 MSEK under 2006.