Atea Sverige AB

Atea och BiTA i strategiskt samarbete

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:32 CEST

Atea och BiTA Service Management har tecknat ett samarbetsavtal kring IT Service Management och ITIL (IT Infrastructure Library)/ ISO/IEC 20000.
– Avtalet stärker vårt erbjudande inom ett snabbt växande område, säger Lars Pettersson, VD för Atea.

– Avtalet vässar vår spetskompetens ytterligare inom ITIL och IT Service Management. BiTA är Sveriges ledande leverantör av tjänster och utbildning i dessa nischer, säger Mats Hultman, som är Solution Area Manager på Atea för IT Management - ett område som fokuserar på utveckling, planering och styrning av IT ur ett ledningsperspektiv.

– Vi är övertygade om att båda parter har mycket att vinna på samarbetet, säger Peter Söderlund, Partner BiTA. Atea får tillgång till vår djupa kompetens och vi får en riksomfattande kanal som underlättar för oss att nå ut brett med vårt erbjudande. Vi får även tillgång till en ny marknad där ramavtal och vår storlek tidigare begränsat oss.

IT Service Management handlar om att etablera ett process- och tjänsteorienterat synsätt på IT i syfte att leverera tjänster som tillför värde till verksamheten. ITIL beskriver en praxis för IT Service Management och erbjuder ett dokumenterat, systematiskt tillvägagångssätt som hjälper organisationer att leverera välskötta IT-tjänster när man inför problem som kunskapsbrist, komplexa system, snabba förändringar och ökade användarkrav. Sedan december 2005 kan företag och organisationer även certifiera sin IT-leverans enligt den nya ISO/IEC 20000-standarden. Denna marknad förväntas ha en stark tillväxt under de närmaste åren och BiTA ligger långt fram med både ett kursutbud och ett aktivt deltagande i arbetet med ISO/IEC2000-standarden i SIS (Swedish Standards Institute).

– Det ligger i tiden att flytta fokus från tekniken till tjänsteinnehållet, säger Peter Söderlund. I takt med att IT blivit en alltmer affärskritisk resurs för många företag har också kraven på IT ökat. IT-organisationen ska inte bara stödja de anställda i deras vardagliga arbete, utan även skapa konkurrensfördelar och nya affärsmöjligheter.

BiTA är i dag Nordens högst certifierade företag inom ITIL. Företaget har utbildat fler än 1 500 personer inom ITIL och IT Service Management och levererar nu även utbildning och tjänster inom ISO/IEC20000.

– Samarbetet innebär att vi nu, både via projekt och utbildningar, kan erbjuda våra kunder Sveriges tyngsta kompetens inom området, säger Mats Hultman.För mer information, kontakta:

Lars Pettersson, VD Atea Sverige, 08-477 47 10, lars.pettersson@atea.com
Mats Hultman, Solution Area Manager Atea, 013-37 53 20, mats.hultman@atea.com
Peter Söderlund, Partner BiTA, 08-410 32 002, peter.soderlund@bita.nu

Atea är Nordens ledande obundna leverantör av IT-infrastruktur. Med ett heltäckande utbud inom produktförsörjning, infrastrukturlösningar och drift gör vi IT-vardagen enklare för våra kunder. Genom lokal närvaro, branschledande logistik, dokumenterad kompetens och förfinad metodik för kostnadsanalys ökar vi nyttan med IT och sänker kostnaderna. Atea har cirka 1 400 medarbetare i hela Norden och omsätter drygt 7 700 MSEK. Läs mer på www.atea.se.

BiTA är Sveriges ledande leverantör av utbildning och tjänster inom ITIL, IT Service Management och ISO/IEC20000. Med paketerade lösningar som ger våra kunder möjlighet att öka prestanda och kvalitet, samt att spara pengar har BiTA tagit en ledande position på marknaden. BiTA är sedan 2005-06 ackrediterade för ITIL-utbildning och certifiering på Service Manager nivå vilket gör att BiTA kan leverera samtliga ITIL utbildningar och certifieringar på svenska. Sedan årsskiftet levererar även BiTA ISO/IEC 20000-utbildningar. Läs mer på www.bita.nu