Atea Sverige AB

Atea redovisar positivt första halvår

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 10:05 CEST

Atea, Nordens ledande helhetsleverantör av IT-produkter och relaterade tjänster, redovisar trots den fortsatta marknadsnedgången ett positivt resultat för andra kvartalet och för delåret 2003. Omsättningen andra kvartalet uppgick till 1321 MSEK (1929 MSEK andra kvartalet 2002). Rörelseresultatet (EBITA) uppgick till 26,3 MSEK (41 MSEK). Resultatet före skatt blev 16,7 MSEK (30 MSEK).

För årets sex första månader uppgick omsättningen till 2545 MSEK (3479 MSEK), rörelseresultatet (EBITA) till 43,2 MSEK (62 MSEK) och resultatet före skatt till 25,6 MSEK (39 MSEK).

- Vår marknad har under andra kvartalet karakteriserats av kraftigt fallande snittpriser och väsentligt minskade Hem-PC volymer i Sverige, vilket vi också har förutspått. I det läget känns det som ett styrkebesked att vi ändå når ett positivt resultat i linje med våra egna mål och förväntningar, säger Thomas Keifer, koncernchef, Atea.

Marknaden för Hem-PC i Sverige blir i år volymmässigt betydligt lägre än rekordåret 2002. Enligt analysföretaget IT Research har Hem-PC marknaden minskat med 62 procent under andra kvartalet i år, jämfört med motsvarande kvartal 2002. Atea Sverige har dock ökat sin marknadsandel, från 18 till 25 procent.

- Vi räknar med att öka vår marknadsandel inom Hem-PC ytterligare under hösten. Vi ser också ett ökande intresse för våra mervärdestjänster och vårt sätt att erbjuda ett helhetsgrepp vad gäller inköp och hantering av IT-produkter. Där finns mycket pengar att spara för större företag och organisationer, vilket alltfler inköpare nu inser, säger Pär Aspengren, VD, Atea Sverige.

Atea har under andra kvartalet inlett en kraftig satsning på IT-säkerhet inom affärsområdet Atea Security, som bedöms ha god potential för tillväxt. Ett led i denna satsning är förvärvet av IT-säkerhetsföretaget Atremo i slutet av juni. Atremo har spetskompetens inom IT-säkerhet och är Sveriges mest kompletta leverantör av virusskydd.

Atea är Nordens ledande företag för försäljning, distribution och integration av IT-produkter och IT-infrastruktur. Genom Atea Value Chain erbjuder Atea ett helhetskoncept för IT-produktförsörjning. Affärsidén är att förenkla och effektivisera kundernas hantering av IT-produkter genom hela livscykeln.

Atea koncernen (Atea Holding AB) bildades juridiskt 1 oktober 2001. Atea ägs av WM-data, det internationella investmentbolaget 3i samt Ateas ledning. Koncernchef är Thomas Keifer. Atea har cirka 660 medarbetare i hela Norden. Omsättningen 2002 uppgick till 6 061 MSEK. www.atea.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Atea
Thomas Keifer, koncernchef Atea
Tel: 0733-98 00 06 E-post: thomas.keifer@atea.com

Atea
Rolf Eriksson, finans/ekonomi
Tel: 0733-98 55 01 E-post: rolf.eriksson@atea.com

Atea
Pär Aspengren, VD Atea Sverige
Tel: 0733-98 55 00 E-post: par.aspengren@atea.com

Atea
Johan Scherlin, marknad/information
Tel: 0733-98 43 10 E-post: johan.scherlin@atea.com