Atea Sverige AB

Atea Stockholms Stads nya licensleverantör

Pressmeddelande   •   Jul 13, 2012 08:50 CEST

Stockholms Stad har i en upphandling av programvarulicenser och kringliggande tjänster valt Atea Sverige som huvudleverantör. Avtalet är värt ca 90 MSEK per år, under drygt två år med möjlig förlängning i ytterligare två år.

Atea kommer via det nya avtalet att förse alla förvaltningar, inklusive skolorna, samt de kommunala bolagen i Stockholm med licenser för standardprogramvaror samt kringtjänster som licenshantering. Avtalet börjar gälla 15 september i år fram till och med december 2014, och kan som längst förlängas till och med december 2016. Atea har inte haft avtalet tidigare.

-Vi är stolta över att ta över uppdraget att samordna stadens licensanvändning och att stötta stadens alla förvaltningar och kommunala bolag  i deras ambitiösa arbete med att vara rätt licensierade, säger Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige. 

För mer information, kontakta:
Carl-Johan Hultenheim, vd Atea Sverige AB, +46 46 16 33 32carl-johan.hultenheim@atea.se

Atea är Nordens och Baltikums ledande obundna leverantör av it-infrastruktur. Vi bistår våra kunder med specialistkompetens, produkter och lösningar. I Sverige finns vi nära dig på ett trettiotal orter över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr. www.atea.se