Atea Sverige AB

Atea tecknar ramavtal med Verva

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2006 09:13 CEST

Atea har fått tilldelningsbeslut att teckna ramavtal med Verva (Verket för förvaltningsutveckling), före detta Statskontoret, avseende nätverksprodukter och tjänster. De som handlar på avtalet är huvuddelen av Sveriges kommuner, 16 av landstingen, samtliga svenska myndigheter samt stiftelser och ett antal förbund. Totalt beräknas avtalet omsätta 900 miljoner kronor under två år.

– Avtalet är jätteviktigt och öppnar upp spännande möjligheter för oss inom hela nätverksområdet, säger Lars Pettersson, VD på Atea. Vår kombination av spetskompetens på nätverk och ett brett erbjudande inom hela IT-infrastrukturfältet innebär att vi kan erbjuda attraktiva totallösningar till dem som handlar på avtalet.

Ramvtalet, som heter Nätverk 2005, omfattar hela nätverksområdet, både produkter och tjänster. Huvudkategorierna är routing, switching, trådlöst och säkerhet. För att få teckna avtalet krävs att man uppfyller en rad kriterier när det gäller organisation, kompetens, utbud av produkter och tjänster samt service och support.

– Utöver att avtalet ger oss chansen att sälja till omfattande verksamheter som varje år gör stora investeringar inom nätverksområdet, så kommer det också att ge spin off-effekter i andra sammanhang eftersom avtalet är en kvalitetsgaranti, säger Sofia Gad, specialistsäljare inom IP Communication på Atea.

Atea har sedan tidigare avtal med Statskontoret/Verva, bland annat inom programvaror och tjänster.

– Att vi sedan länge har goda relationer med väldigt många landsting, kommuner och myndigheter är givetvis en fördel som gör det lättare för oss att ta vara på de möjligheter som avtalet ger, säger Sofia Gad.För mer information, kontakta:

Lars Pettersson, VD Atea Sverige, 08-477 47 10, lars.pettersson@atea.com
Sofia Gad, specialistsäljare IP Communication Atea, 08-477 48 72, sofia.gad@atea.com

Atea är Nordens ledande obundna leverantör av IT-infrastruktur. Med ett heltäckande utbud inom produktförsörjning, infrastrukturlösningar och drift gör vi IT-vardagen enklare för våra kunder. Genom lokal närvaro, branschledande logistik, dokumenterad kompetens och förfinad metodik för kostnadsanalys ökar vi nyttan med IT och sänker kostnaderna. Atea har cirka 1 400 medarbetare i hela Norden och omsätter drygt 7 700 MSEK. Läs mer på www.atea.se.