Atea Sverige AB

Ateakoncernen ökar omsättning och marknadsandelar under andra kvartalet

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2009 08:49 CEST

(Norge) Atea, den största leverantören av it-infrastruktur i Norden och Baltikum, rapporterar idag stadigt starka resultat för årets andra kvartal. Koncernen omsatte 4 617 MSEK under kvartalet - en ökning med 0,8 % jämfört med förra året - och en vinst EBITDA på 143 MSEK. Atea Sverige presterar stabilt och omsatte 1 326 MSEK under andra kvartalet, med en vinst EBITDA på ca 40 MSEK.

Atea Sverige starkt i vikande marknad
Atea Sverige går i stort sett plant under årets andra kvartal och omsatte 1 326 MSEK, en minskning med 1 % jämfört med Q2 2008. Tjänsteintäkterna för perioden ökade med 8,2 % medan hård- och mjukvvaruintäkterna sjönk med 5,5 % respektive 0,2 %. Vinsten EBITDA blev 39,6 MSEK. Totalt sett ökar Atea sin marknadsandel i Sverige under kvartalet.

- Atea Sverige presterar väl i en tuff marknad. Produktpriserna sjunker stadigt, i linje med den utveckling vi sett över en längre tid, samtidigt som många av våra kunder tvingas minska sina investeringar och skjuta projekt på framtiden på grund av konjunkturläget. Vi utmanas av situationen och har bevisligen lyckats möta många kunders önskemål om lyhördhet och leveransförmåga under kvartalet, säger Lars Pettersson, vd Atea Sverige.

Koncernen presterar stabilt under första halvåret
Sammantaget under det första halvåret 2009 genererade Ateakoncernen intäkter på 8 897 MSEK, en ökning med 4,4 %, och ökade marknadsandelar inom samtliga delar: hårdvara, mjukvara och tjänster. Vinsten EBITDA för det första halvåret slutade på 254 MSEK.

- Med tanke på det nedslående läget i världsekonomin under det första halvåret och förväntningarna på att den totala Nordiska it-infrastrukturmarknaden kommer att gå ner med 2,1 % detta år, är vi naturligtvis mycket nöjda med vår egen prestation. Vi tror på att arbeta offensivt kombinerat med en tydlig kostnadsmedvetenhet. Vi förväntar oss att även det andra halvåret kommer att bli utmanande och vi kommer att arbeta hårt för att vinna affärer såväl hos våra befintliga som hos nya kunder, säger Claus Hougesen, koncernchef Atea ASA.

Ökad omsättning och ytterligare marknadsandelar
Under Q2 blev omsättningen för koncernen 4 617 MSEK, en ökning med 0,8 % jämfört med förra året och en tillfredsställande vinst EBITDA på ca 143 MSEK. Hårdvaruintäkterna var 5,6 % lägre än förra året, vilket kan ses som tillfredställande i en minskande hårdvarumarknad. Tjänsteintäkterna ökade med 4,5 % och mjukvaruintäkterna ökade med 10,1 %. Atea fortsatte att vinna marknadsandelar inom alla tre områden under kvartalet.

Tillväxt genom förvärv
Ateas strategi är att förvärva under lågkonjunkturen och köpte under det andra kvartalet outsourcing- och hostingverksamheten från Mondo A/S. Förvärvet stärkte Atea i Danmark med kompetens inom bland annat Infrastructure as a Service och Cloud computing samt med ett antal nya kunder.

- Under de kommande kvartalen är vårt huvudfokus att fortsätta att leverera stabila intäkter och vinst trots det ekonomiska världsläget. Vi fokuserar på att vinna marknadsandelar i lågkonjunktur. För varje dag som går bygger vi en starkare plattform för tillväxt, som kommer att göra det möjligt för oss att nå våra ambitiösa mål om en omsättning på 20 miljarder norska kronor år 2011. Samtidigt kommer vi att fortsätta att utöva stark kostnadskontroll, och koncentrera oss på att genomföra de sparprogram vi lanserade i början av året, säger Claus Hougesen.

Samma mål som tidigare
Ateakoncernens mål är att nå 20:11:1 - det vill saga att år 2011 nå 20 miljarder norska kronor i omsättning och 1 miljard norska kronor i vinst.

Läs mer:
Kvartalsrapporten och presentationen finns tillgängliga på www.atea.com/reports
Presskonferensen kan ses på webcast på www.atea.com/webcast
Börsmeddelandet finns på www.atea.com/ose

För mer information, kontakta:
Lars Pettersson, vd Atea Sverige AB, +46 8 477 47 10, lars.pettersson@atea.se
Claus Hougesen, koncernchef Atea ASA, + 45 25 43 51 62
Rune Falstad, CFO Atea ASA, + 47 90 61 44 82

Atea is the leading Nordic and Baltic supplier of IT infrastructure with approximately 4400 employees. Atea is present in 71 cities in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Lithuania, Latvia and Estonia. The Group deliver IT products from leading vendors and assist our customers with specialist competencies within IT infrastructure services. Atea has an annual revenue about NOK 15 billion and is listed on Oslo Stock Exchange. www.atea.com