Atlas Copco Sverige

Atlas Copco AB:s valberedning inför årsstämman 2011

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 10:15 CEST

Stockholm den 19 oktober 2010: Följande representanter för de fyra största aktieägarna i Atlas Copco AB, tillsammans med styrelseordföranden Sune Carlsson, kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2011.

Representanter:
Petra Hedengran, Investor AB (ordförande)
Ramsay Brufer, Alecta Pensionsförsäkring, ömsesidigt
KG Lindvall, Swedbank Robur Fonder
Håkan Sandberg, Handelsbanken Fonder

Atlas Copco AB:s årsstämma kommer att hållas i Stockholm, onsdagen den 20 april 2011.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta denna på e-post: valberedningen@atlascopco.com eller per fax 08 615 0026.

För ytterligare information kontakta:
Love Liman, tf Presschef
08 743 8060 eller 073 318 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Atlas Copco
är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2009 hade Atlas Copco omkring 30 000 anställda och en omsättning på 64 miljarder kronor. Mer information finns på
www.atlascopco.com.