Atlas Copco Sverige

Atlas Copco bygger nytt forsknings- och utvecklingscenter i Kina

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 14:32 CET

Stockholm den 2 februari 2011: Atlas Copco har beslutat att investera cirka MRMB 60 (MSEK 60) för att bygga ett nytt forsknings- och utvecklingscenter i Nanjing, Kina, för att säkerställa Gruppens konkurrenskraft på den kinesiska marknaden. Centret kommer att sysselsätta cirka 250 personer inom tre år efter färdigställandet.

Centret kommer att erbjuda divisioner inom Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik i Kina teknisk specialistkompetens med laboratorier och testanläggningar. Det nya centret kommer att fokusera på tekniska lösningar särskilt anpassade efter behoven hos kunderna inom den kinesiska gruv- och anläggningsindustrin.

"Kina är en av våra hemmamarknader", säger Björn Rosengren, affärsområdeschef Atlas Copco Anläggnings- och gruvteknik. "
Vi gör den här investeringen för att stärka vår design- och utvecklingskapacitet och snabbare kunna ta produkter som är utformade för att passa våra kinesiska kunders specifika behov till marknaden."

Det nya forsknings- och utvecklingscentret planeras öppna i oktober 2011.

För ytterligare information kontakta:
Björn Rosengren, chef för affärsområdet Anläggnings- och gruvteknik
+46 (0)70 417 8502
Love Liman, tf Presschef
08 743 8060 eller 073 318 8060

Informationen är sådan som Atlas Copco kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Atlas Copco är en industrikoncern med världsledande ställning inom kompressorer, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Koncernen erbjuder hållbara lösningar med innovativa produkter och tjänster som ökar kundernas produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och försäljning till fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco omkring 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på www.atlascopco.com.


Atlas Copcos affärsområde Anläggnings- och gruvteknik utvecklar, tillverkar, marknadsför och utför service på bergborrverktyg, entreprenad och demoleringsutrustning, mobila krossverk, bergborriggar och utrustningar. Man utvecklar för ökad produktivitet inom bergbrytning under och ovan jord, undersökningsborrning, bergförstärkning, brunnsborrning, olje- och gasborrning, samt packnings- och beläggningsutrustning för väg- och anläggningsarbeten globalt. Affärsområdet har sin huvudsakliga produktutvecklingsenhet och de viktigaste tillverkningsenheterna i Sverige och i USA. Mer information finns på  www.atlascopco.com.