Optilon AB

Atlas Copco Construction Tools fabrik i Kalmar förbättrar leveranssäkerheten med Optilons lösningar

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2012 11:32 CET

Atlas Copco Construction Tools i Kalmar är en av många fabriker inom verkstadsindustrin där problem som vandrande flaskhalsar och dålig överblick tidigare hörde till vanligheterna. Att skapa realistiska produktionsplaner för verkstaden och monteringen var svårt.

För att förbättra situationen valde man för ett par år sedan att implementera en helt ny planeringslösning baserad på planeringsverktyget iPlanner från InSync. Projektet genomfördes tillsammans med Optilon som implementerade en mycket flexibel lösning med stöd för Atlas Copco Construction Tools taktbaserade planeringsfilosofi. Den nya planeringslösningen har väsentligt förbättrat situationen i fabriken. Produktionsplanerna är nu kapacitetsavstämda och realistiska, lagerdiffarna har minskat och fabrikens leveranssäkerhet har väsentligt förbättrats.

Maria Jäderberg, Logistics manager på Atlas Copco Construction Tools säger så här om den nya lösningen:

- iPlanner är ett väldigt flexibelt verktyg som kan anpassas efter verksamheten. Nu upplever vi att det inte skulle gå att planera fabriken utan iPlanner.

Läs gärna hela artikeln om Atlas Copco Construction Tools lösning på Optilons webbsida, där finns också mer information om iPlanner och InSync.

Optilon skapar affärsvärde för sina kunder inom tillverkning och handel genom lösningar baserade på marknadens ledande supply chain-applikationer. Optilons konsulter är specialister på att optimera försörjningskedjor, våra tre huvudområden är Supply chain design, Service optimization och Supply chain planning. Optilon är ett nordiskt företag som agerar globalt utifrån kontor i Stockholm, Malmö och Helsingfors.