Atlas Copco Sverige

Atlas Copco Delårsrapport per den 30 juni 2004 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2004 12:05 CEST

Kraftigt ökad försäljning och vinst

- Ordervolymerna steg 11%, negativ valutaomräkningseffekt på 4%.
- Faktureringen uppgick till MSEK 12 079 (11 148), en ökning på 10% i volym.
- Rörelsemarginalen ökade till 13.3% (11.7).
- Vinst efter finansiella poster steg 25% till MSEK 1 518 (1 212).
- Nettovinsten steg till MSEK 1 014 (810).
- Vinst per aktie var SEK 4.84 (3.87).
- Operativt kassaflöde uppgick till MSEK 821 (1 424).
- Beslut fattat om att sälja verksamheten för professionella elverktyg.

För ytterligare information
Atlas Copco AB
105 23 Stockholm
Tel: 08-743 8000, Fax: 08-644 9045
Internet: www.atlascopco-group.com
Organisationsnummer: 556014-2720

Analytiker
Mattias Olsson, Chef Investerarrelationer
Tel: 08-743 8291, Mobil: 070-518 8291
ir@se.atlascopco.com

Media
Cathrine Gustafsdahl, Informationschef
Tel: 08-743 8074, Mobil: 070-349 8074